Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXIV/144/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 2017-01-03 11:39:40
dokument Uchwała Nr XXIV/143/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2024. 2017-01-03 11:37:47
dokument Uchwała Nr XXIV/142/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu międzychodzkiego" 2017-01-03 11:32:33
dokument Uchwała nr XXIV/141/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. 2017-01-03 11:30:53
dokument Uchwała nr XXIV/140/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017 roku. 2017-01-03 11:29:21
dokument Uchwała Nr XXIV/139/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 2017-01-03 11:16:51
dokument Uchwała Nr XXIV/138/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. 2017-01-03 11:15:26
dokument Uchwała Nr XXIV/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. 2017-01-03 11:14:22
dokument Uchwała Nr XXIV/136/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2023 2017-01-03 11:12:57
dokument Uchwała Nr XXIII/135/2016 z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego na 2017 rok 2016-11-30 12:29:18
dokument Uchwała Nr XXIII/134/2016 z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych 2016-11-30 12:27:20
dokument Uchwała Nr XXIII/133/2016 z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości położonych w Kurnatowicach - w celu uregulowania przebiegu drogi powiatowej nr 1733P 2016-11-30 12:25:25
dokument Uchwała Nr XXIII/132/2016 z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie "Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2017" 2016-11-30 12:23:30
dokument Uchwała Nr XXIII/131/2016 z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 2016-11-30 12:20:44
dokument Uchwała Nr XXIII/130/2016 z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 2016-11-30 12:19:08
dokument Uchwała Nr XXIII/129/2016 z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2019 2016-11-30 12:17:25
dokument Uchwała Nr XXII/128/2016 z dnia 13 października 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Chudobczycach, na poszerzenie drogi powiatowej 2016-11-30 12:15:41
dokument Uchwała Nr XXII/127/2016 z dnia 13 października 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Łowyniu - na poszerzenie drogi powiatowej 2016-11-30 12:13:40
dokument Uchwała Nr XXII/126/2016 z dnia 13 października zmieniająca uchwałę nr XII/62/2015 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2016-11-30 12:11:25
dokument Uchwała Nr XXII/125/2016 z dnia 13 października 2016r. w sprawie rozwiązania umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 2016-11-30 12:08:16
dokument Uchwała Nr XXII/124/2016 dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 2016-11-30 12:06:41
dokument Uchwała Nr XXII/123/2016 z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2019 2016-11-30 12:05:07
dokument UCHWAŁA NR XXI/122/2016  z dnia 08.09.2016r.zmieniająca uchwałę nr XI/55/2015 z dnia 22.10.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Chrzypsko Wielkie na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi gminnej w Chrzypsku Wielkim? 2016-09-27 13:39:05
dokument UCHWAŁA NR XXI/121/2016 z dnia 08 września 2016r. zmieniającą uchwałę nr XVI/93/2016 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016r. 2016-09-27 13:36:37
dokument UCHWAŁA NR XXI/120/2016 z dnia 08 września  2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Międzychód na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy? 2016-09-27 13:26:23
dokument UCHWAŁA NR  XXI/119/2016 z dnia 08 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji 2016-09-27 13:23:45
dokument UCHWAŁA NR XXI/118/2016 z dnia 08 września 2016r. w sprawie  zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2016 2016-09-27 13:21:00
dokument UCHWAŁA NR XXI/117/2016 z dnia 08 września 2016r. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016?2019 2016-09-27 13:18:16
dokument UCHWAŁA NR XX/116/2016 z dnia 27 lipca 2016r.w sprawie  zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2016 2016-09-27 13:14:58
dokument UCHWAŁA NR XX/115/2016 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016?2019 2016-09-27 13:10:51
dokument UCHWAŁA NR XIX/114/ 2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Międzychodzie przy ul,Strzeleckiej 2016-09-27 13:05:03
dokument Uchwała nr XIX/113/2016 w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2016 2016-09-27 13:02:49
dokument UCHWAŁA NR XVIII/112/2016 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2015 2016-06-15 10:48:50
dokument UCHWAŁA NR XVIII/111/2016 przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Powiatu Międzychodzkiego w latach 2016 ? 2030 2016-06-15 10:32:32
dokument Uchwała intencyjna Nr XVIII/110/2016 wyrażenia woli współfinansowania modernizacji obiektów szpitalnych SPZOZ Międzychód 2016-06-15 10:30:01
dokument UCHWAŁA XVIII/ 109 /2016 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 2016-06-15 10:27:13
dokument UCHWAŁA NR XVIII/108/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016?2019 2016-06-15 10:21:46
dokument UCHWAŁA NR XVIII/107/2016 absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2015 rok 2016-06-15 10:19:49
dokument UCHWAŁA NR XVIII/106/2016 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2015 rok 2016-06-15 10:18:06
dokument UCHWAŁA NR XVII/105/2016 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Kwilczu 2016-06-15 10:14:50
dokument UCHWAŁA NR XVII/104/2016 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Lewicach 2016-06-15 10:10:46
dokument UCHWAŁA NR XVII/103/2016 zmieniająca uchwałę nr XV/86/2016 z dnia 03 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: ?Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (II)? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2016-06-15 10:07:54
dokument UCHWAŁA Nr XVII/102/2016 zmieniająca uchwałę nr XV/85/2016 z dnia 03 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: ?Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (II)? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2016-06-15 10:06:09
dokument UCHWAŁA NR XVII/101/2016 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Międzychodzkiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie 2016-06-15 10:02:45
dokument UCHWAŁA NR XVII/100/2016 najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 22a stanowiącego współwłasność Powiatu Międzychodzkiego 2016-06-15 10:01:03
dokument UCHWAŁA NR XVII/99/ 2016 ?Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2019" 2016-06-15 09:58:11
dokument UCHWAŁA NR XVII /98/ 2016 aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu międzychodzkiego na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 2016-06-15 09:56:35
dokument UCHWAŁA NR XVII/97/2016 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 2016-06-15 09:54:56
dokument UCHWAŁA NR XVII/96/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016?2019 2016-06-15 09:48:14
dokument UCHWAŁA NR XVI/95/ 2016 w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego 2016-06-15 09:39:21
dokument UCHWAŁA NR XVI/94/2016 zmieniająca skład Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2016-06-15 09:37:59
dokument UCHWAŁA NR XVI/93/2016 określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016-06-15 09:36:13
dokument UCHWAŁA NR XVI/92 /2016 przyjęcia Strategii Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2024 2016-06-15 09:33:56
dokument Uchwała nr XVI/91/2016 udzielenia pomocy finansowej gminom 2016-06-15 09:27:15
dokument Uchwała nr XVI/90/2016 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-06-15 09:23:11
dokument Uchwała nr XV/89/2016 najmu lokalu pzry ul.Wronieckiej w Sierakowie 2016-06-15 09:18:04
dokument Uchwała nr XV/88/2016 najmu sali wykładowej w budynku przy ul.Wronieckiej w Sierakowie 2016-06-15 09:15:28
dokument Uchwała nr XV/87/2016 ustalenia wysokości diet radnych 2016-06-15 09:12:57
dokument Uchwała nr XV/86/2016zatwierdzenie projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych" 2016-06-15 09:11:35
dokument Uchwała nr XV/85/2016 zatwierdzenie projektu "Aktywizacja osób młodych" 2016-06-15 09:08:58
dokument Uchwała nr XV/84/2016 zmiany wynagradzania nauczycieli 2016-06-15 09:06:49
dokument Uchwała nr XV/83/2016 zmiany uchwały budżetowej na 2016 2016-06-15 09:04:58
dokument Uchwała nr XV/82/2016 zmiana WPF na lata 2016-2019 2016-06-15 08:57:09
dokument Uchwała nr XIV/81/2016 przyjęcia planów stałych komisji Rady Powiatu na 2016 rok 2016-02-22 15:04:10
dokument Uchwała nr XIV/80/2016 ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2016 rok 2016-02-22 15:01:34
dokument Uchwała nr XIV/79/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok 2016-02-22 14:59:17
dokument XIV/78/2016 w sprawie najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 17 Stycznia 143 stanowiącego własność Powiatu Międzychodzkiego 2016-02-22 14:55:20
dokument Uchwała XIV/77/2016 w sprawie najmu pomieszczeń w budynku przy ul. 17 Stycznia 143 stanowiącego własność Powiatu Międzychodzkiego 2016-02-22 14:53:34