Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała intencyjna Nr XVIII/110/2016 wyrażenia woli współfinansowania modernizacji obiektów szpitalnych SPZOZ Międzychód

Uchwała intencyjna Nr XVIII/110/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 09 czerwca 2016 r.

 

w sprawie wyrażenia woli współfinansowania  modernizacji

obiektów szpitalnych SPZOZ  Międzychód

              

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit d i pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U.2015.1445 ze zm./,  art. 114 ust. 1 pkt 3 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U.2015.618 ze zm.) oraz art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 ze zm.),

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się wolę współfinansowania zadania „Zmiana sposobu użytkowania
      segmentu   A  Oddziału Chirurgicznego Ogólnego na poradnie specjalistyczne
      SP ZOZ Międzychód”.

 


§2.1. Powiat zobowiązuje się udzielić Szpitalowi w roku 2016 dotacji z przeznaczeniem
         na dofinansowanie kosztów realizacji  ww inwestycji w wysokości 654.000,00 złotych
         (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

 

    2. Środki będą pochodziły z kwot poręczenia ustalonego w budżecie Powiatu na 2016r. 
        pożyczki zaciągniętej przez Szpital w BGK w Poznaniu.

 

   3. Warunkiem uruchomienia dotacji jest terminowa spłata rat kredytu przez Szpital.

 

 

§3. Procedury i zasady współfinansowania zadania z uwzględnieniem powyższych
      przepisów zostaną ustalone stosowną umową.

 

 

§4.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

  do uchwały intencyjnej nr XVIII/110/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 09 czerwca 2016r.

 

 

Prace remontowo-modernizacyjne realizowane w obiektach szpitalnych SP ZOZ Międzychód mają na celu dostosowanie pomieszczeń w segmencie A na potrzeby poradni specjalistycznych. Inwestycja powyższa została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną przy SP ZOZ w Międzychodzie w dniu 01 czerwca 2016r.

 

Uchwała intencyjna ustala zobowiązania Powiatu związane z częściowym pokryciem kosztów prowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych i umożliwia Szpitalowi podjęcie działań zmierzających do wszczęcia procedury przetargowej. Warunkiem udzielenia dotacji jest terminowe wywiązywanie się przez Szpital ze spłaty rat kredytu w 2016r. Kwoty poręczenia zostaną ustalone jako dotacja na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

 

Udzielenie dotacji przez Powiat wymaga odrębnej uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego.

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest zasadne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 15-06-2016 10:30:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 15-06-2016 10:30:01