Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/120/2016 z dnia 08 września  2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Międzychód na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy?

 

 

UCHWAŁA NR XXI/120/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 08 września  2016 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Międzychód na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy”

 

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.814 ) oraz art.220  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

   § 1. Powiat Międzychodzki udzieli w roku 2017  pomocy finansowej  Gminie Międzychód

          na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń

          pełniącej funkcję obwodnicy”.

 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej
       ze środków budżetu Powiatu  na 2017r. w  wysokości  1.682.477,00 złotych (słownie:

       jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa  tysiące  czterysta siedemdziesiąt siedem złotych).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady

       rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Międzychodzkim

       a Gminą Międzychód.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr XXI/120/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 08 września 2016 roku

 

 

  Gmina Międzychód przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi

  gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy”.

 

Zadanie to będzie zgłoszone do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Celem strategicznym Programu jest rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej, efektywnej infrastruktury drogowej poprzez wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych. Wymienione wyżej zadanie inwestycyjne spełnia ten cel.

Powiat udzieli  Gminie  pomocy finansowej na realizację powyższego zadania.

Zgodnie z zapisami art. 220 ustawy o finansach publicznych- jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać sobie pomocy finansowej.

Wskazując na powyższe podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 27-09-2016 13:26:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 27-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 27-09-2016 13:26:23