Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XV/85/2016 zatwierdzenie projektu "Aktywizacja osób młodych"

UCHWAŁA NR XV/85/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 03 marca 2016r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (II)” współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 oraz  art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.) oraz art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 ze zm.) Rada Powiatu Międzychodzkiego uchwala, co następuje:

 

§1.Zatwierdza się projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (II), opracowany w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

§2. Okres realizacji projektu od 01.03.2016 r. do 31.05.2017 r.

 

§3. 1. Całkowita wartość projektu, wymienionego w §1 wynosi 1.059.254,00zł, z czego   

          866.976,00zł zaplanowane zostało do wydatkowania w roku 2016 a 192.278,00zł

          w roku 2017.

     2. Do realizacji projektu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego beneficjenta.

§4. 1. W ramach projektu zakłada się aktywizację 117 osób młodych w wieku 18-29 lat, należących do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. Młodzież NEET).

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie.

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XV/85/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 03 marca 2016r.

 

Opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (II)” jest odpowiedzią na nabór wniosków ogłoszony przez Wojewódzki Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 54 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie. 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 117 osób poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia).

Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i trudności zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie będzie realizować odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, m. in.:  szkolenia indywidualne dla 5 osób, staże zawodowe w miejscu pracy dla 100 osób, a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze szkoleniem ABC przedsiębiorczości dla 12 osób.

Wartość projektu ogółem wynosi 1.059.254,00 zł, z czego 866.976,00zł zaplanowane zostało do wydatkowania w roku 2016 a 192.278,00 zł w roku 2017.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 15-06-2016 09:08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 15-06-2016 09:08:58