Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVI/95/ 2016 w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego

UCHWAŁA NR   XVI/95/ 2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

 z dnia 31 marca 2016 r.   

 

w sprawie   Statutu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
( Dz.U. z 2015 r. poz. 1445  ze zm.) oraz   art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618  ze zm.)  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

  

§ 1. Nadaje się  Statut Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki Zdrowotnej
w Międzychodzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVIII/ 129 / 2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XVI/95 /2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 31 marca 2016r.

 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 618 ze zm.) statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje  podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie jest podmiot lub organ, który utworzył zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia powiatowych  samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym , przysługują Radzie Powiatu. Rada Powiatu  jest uprawniona do nadawania statutu, a także do wprowadzania zmian
w statutach podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

                   Obecnie powszechnie przyjęta jest  teza, że uchwały w sprawie nadania statutu zakładowi opieki zdrowotnej są aktem prawa miejscowego, wchodzą one w życie w terminie 14 dni od daty jego ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Prokurator  Okręgowy w Poznaniu  pismem z dn. 23.03.2016r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Okręgowego w Poznaniu na  Uchwałę Nr XVIII/129/2012  Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 czerwca 2012r.  i zaskarżył uchwałę w całości, powołując się na zaniechanie opublikowania Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Poprzedni Statut SP ZOZ przyjęty był z dniem podjęcia Uchwały przez Radę Powiatu. Proponowana Uchwała reguluje wejście w życie w sposób obowiązujący  dla aktów prawa miejscowego.

 

W związku z przytoczonymi przepisami podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 15-06-2016 09:39:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 15-06-2016 09:40:49