Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie : Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół Nr2 w Międzychodzie - "Szatnia na Medal" + informacja z otwarcia ofert+ informacja o wyniku 2020-06-02 13:09:42 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku Lewice Krzyżkówko oraz nr 1735P w m. Krzyżkówko + pytania i odpowiedzi do siwz+ informacja z otwarcia ofert+ zawiadomienie o wyborze oferty 2019-12-18 10:46:06 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie :Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki - gr. pow. szamotulskiego, na długości 2091 m (etapy VII i VIII, od km 6+200 do km 8+291)+ pytania i odpowiedzi do siwz+pytania i odpowiedzi do siwz II + informacja z otwarcia ofert+ zawiadomienie o wyborze oferty 2019-12-17 14:09:35 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych przebudowy dróg powiatowych nr 1718P, 1720P i 1727P + pytania i odpowiedzi do siwz+ informacja z otwarcia ofert+zawiadomienie o wyborze oferty 2019-11-29 12:01:11 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie : Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu międzychodzkiego + informacja z otwarcia ofert+zawiadomienie o wyborze oferty 2019-07-17 12:29:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie : Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół Technicznyh w Międzychdzie - "Szatnia na Medal" + informacja z otwarcia ofert+zawiadomienie o wyborze oferty 2019-07-10 09:36:02 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 P na odcinku od dr. pow. nr 1726 P do m. Tuczępy, na długości 1964 m + pytania i odpowiedzi do treści siwz+pytania i odpowiedzi do treści siwz II+informacja z otwarcia ofert+zawiadomienie o wyborze oferty 2019-06-18 13:30:54 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie : Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół Technicznyh w Międzychodzie - "Szatnia na Medal" - Informacja z otwarcia ofert+ zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2019-06-10 15:00:57 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek - Lubosz (etapy od V do IX, od km 4+650 do km 9+145) wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Lubosz + zmiana terminu składania ofert+ pytania i odpowiedzi + informacja z otwarcia ofert+ ogłoszenie o wyniku 2019-04-12 12:34:06 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odc. Lutomek - Lubosz,( Etap IV - IX od km 3+000 do km 4+650)+ informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o wyborze oferty 2018-12-11 13:50:14 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:Remont drogi powiatowej nr 1742P na odcinku Kaczlin - Ryżyn, na długości 2218 m + informacja z otwarcia ofert+zawiadomienie o wyborze oferty 2018-09-25 14:16:27 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odc. Lutomek Lubosz,( Etap IV - IX od km 3+000 do km 4+650) +modyfikacja treści siwz+informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2018-08-23 14:20:09 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki granica powiatu szamotulskiego, na długości 1 km (etap VI od km 5+200 do km 6+200) + informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o wyborze oferty 2018-07-27 14:17:52 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód - Dzięcielin - Skrzydlewo na odc. od drogi krajowej nr 24 do m. Skrzydlewo, na długości ok. 1200 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 229510P Skrzydlewo - Dormowo + informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o wyborze oferty 2018-06-22 14:18:38 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do m. Skrzydlewo, na długości ok. 500 mb + informacja z otwarcia ofert, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2018-03-09 14:04:16 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa dwóch samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych + pytania i odpowiedzi do treści siwz+informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o wyborze oferty 2017-12-28 15:22:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie:Opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu - Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020+pytania i odpowiedzi do treści siwz+informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o wyborze oferty 2018-05-11 10:30:49 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont i modernizacja istniejących pomieszczeń ZS Nr 3 w Międzychodzie wraz z zagospodarowaniem terenu + pytanie i odpowiedź do treści siwz+informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 2017-10-20 13:02:36 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa dwóch samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych + pytania i odpowiedzi do treści siwz+informacja z otwarcia ofert+zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2017-10-02 14:47:06 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie:Opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu - Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 + zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2017-09-13 08:37:59 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie:Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki, Białokosz, na długości 1,2 km (etap V od km 4+000 do km 5+200)+zawiadomienie o wyborze oferty 2017-08-31 14:28:51 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja systemu grzewczego DPS Piłka - Zamyślin o instalację kolektorów słonecznych w Piłce + modyfikacja treści siwz+pytania i odpowiedzi do siwz + informacja z otwarcia ofert+ zawiadomienie o wyborze oferty 2017-07-21 14:15:29 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie:Usługi geodezyjne, Modernizacja EGiB, Modernizacja osnowy poziomej i Cyfryzacja zasobów w ramach projektu - Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnianie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki + odpowiedzi na pytania do siwz+zawiadomienie o wyborze oferty 2017-07-14 13:14:08 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie :Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń ZSNr3 w Międzychodzie na lokale biurowe wraz z zagospodarowaniem terenu + odpowiedzi na pytania do siwz+ zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2017-05-15 13:47:19 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie :Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek, Mościejewo, od km 0+000 do km 3+000 + odpowiedzi na pytania do siwz + zawiadomienie o wyborze oferty 2017-04-14 09:07:28 Minął termin składania ofert
Dostawy opału dla jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego (na rok kalendarzowy 2017) + informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o wyborze oferty 2017-02-17 13:21:38 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki - Białokosz - granica powiatu szamotulskiego + odpowiedzi na pytania + odpowiedzi na pytania II + informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o wyborze oferty 2017-01-31 14:32:19 Minął termin składania ofert
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń internatu wraz z przebudową piętra pod gabinety specjalistyczne w budynku Zespołu Szkół w Sierakowie + Informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o wyborze oferty 2016-11-24 10:14:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 10 kwietnia 2017 r.+ Informacja z otwarcia ofert + ogłoszenie o wyniku 2016-10-26 15:25:40 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na usługę pod nazwą :Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji informacji o budynkach, lokalach i użytkach gruntowych w części zabudowanej i zurbanizowanej obrębu Międzychód, jednostka ewidencyjna: Międzychód - miasto, powiat międzychodzki, woj. wielkopolskie. + Informacja z otwarcia ofert.+Ogłoszenie o wyniku 2016-09-08 12:37:47 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz Chudobczyce granica powiatu, na długości 3988 m+odpowiedzi na pytania+Ogłoszenie o wyniku 2016-08-09 13:27:09 Minął termin składania ofert
Przetargu nieograniczony na wykonanie zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1732P na odcinku od m. Ławica do m. Popowo, na długości 996 m.+ Ogłoszenie o wyniku 2016-08-11 14:02:20 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania - Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie w miejscu istniejącego boiska szkolnego + odpowiedzi na pytania + ogłoszenie o wyniku 2016-08-02 13:30:59 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania - Remont drogi powiatowej nr 1733P, na odcinku Kurnatowice - Zawada, na długości 990 m.+ OGŁOSZENIE O WYNIKU 2016-07-18 15:30:49 Minął termin składania ofert
Zarząd Powiatu Międzychodzkiego , 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy opału dla jednostek organizacyjnych powiatu międzychodzkiego (na rok kalendarzowy 2016).+ Ogłoszenie o wyniku 2016-01-07 14:43:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od 1 listopada 2015r. do 10 kwietnia 2016r.+ OGŁOSZENIE O WYNIKU, DODATKOWE OGŁOSZENIE O WYNIKU 2015-10-28 13:12:17 Minął termin składania ofert