Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XV/89/2016 najmu lokalu pzry ul.Wronieckiej w Sierakowie

UCHWAŁA NR   XV/89/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 03 marca 2016r.

 

 

w  sprawie najmu lokalu w budynku przy ul. Wronieckiej w Sierakowie  

stanowiącego własność Powiatu Międzychodzkiego – w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Sierakowie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2015.1445 ze zm.), w związku z art. 43 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U.2015.1774)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu w budynku przy ul. Wronieckiej w Sierakowie na czas nieoznaczony na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra-Warta” z/s w Pszczewie.

 

§ 2. Przedmiotem najmu na cele biurowe jest pomieszczenie o powierzchni 23 m2  znajdujące się w  budynku przy ul. Wronieckiej 25 w Sierakowie, stanowiącym własność Powiatu Międzychodzkiego, pozostającym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Sierakowie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Sierakowie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XV/89/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 03 marca 2016r.

 

 

Pomieszczenie będące przedmiotem najmu usytuowane jest w budynku przy ul. Wronieckiej 25 w Sierakowie stanowiącym własność Powiatu Międzychodzkiego, pozostającym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Sierakowie. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Szamotułach – Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PO2A/00031078/9.

Na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 1 kwietnia 2011r. oraz w dniu 1 stycznia 2014r.  przez Dyrektora Zespołu Szkół w Sierakowie lokal o pow.  23,0 m2 pozostawał przedmiotem najmu na cele biurowe na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Obra-Warta” z/s w Pszczewie.

W związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Sierakowie o wyrażenie zgody na   wynajem pomieszczenia na cele biurowe – na rzecz Stowarzyszenia LGR „Obra-Warta”, na czas nieoznaczony - zasadnym jest kontynuowanie najmu przedmiotowego pomieszczeń.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  - jednostka organizacyjna ma prawo do oddania części nieruchomości w najem na czas nie dłuższy niż czas na jaki został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana  na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów , jeżeli umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Udzielenie zgody przez radę następuje w drodze uchwały, w związku z czym przedkłada się jej projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 15-06-2016 09:18:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 15-06-2016 09:18:04