Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/121/2016 z dnia 08 września 2016r. zmieniającą uchwałę nr XVI/93/2016 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016r.

 

UCHWAŁA NR XXI/121/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 08 września 2016r.

 

zmieniającą uchwałę nr XVI/93/2016 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016r.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/93/2016 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 31 marca 2016r.       

       w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób   
   niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które

  zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  
   Niepełnosprawnych w 2016r. zmienia się załącznik, którego treść określa załącznik

  do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2016.

 

            Załącznik

                                                                                               do uchwały nr XXI/ 121 /2016

                                                                                               Rady Powiatu Międzychodzkiego

                                                                                               z dnia 08  września  2016 roku.

 

 

Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na realizację zadań dla powiatu międzychodzkiego na 2016 rok.

  

Zadania i wysokość środków z zakresu rehabilitacji społecznej

 

 

Nazwa zadania

środki na realizację

zadań w 2016r.

Zmiana

    +/-

środki na realizację

zadań w 2016r.

po zmianach

 

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt. 8

 

399.900,-

 

0,-

 

399.900,-

 

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełno sprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

0,-

 

0-

 

 

0,-

 

Dofinansowanie na likwidację barier architekt., technicznych  i w komunikowaniu się

 

60.000,-

 

- 26.520-

 

 

33.480,-

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze

 

236.344,-

 

+ 26.520,-

 

 

262.864,-

 

R a z e m

 

696.244,-

 

 x

 

696.244,-

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

                                do uchwały nr   XXI/121/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 08 września 2016r.

 

Przedmiotowa uchwała określa zadania oraz ustala wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację dla powiatu międzychodzkiego w 2016r.

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych przez osoby niepełnosprawne wniosków, mając na uwadze ich indywidualne potrzeby,  przedkłada się propozycję  dokonania zmian według załącznika do niniejszej uchwały.

W związku z  rezygnacją Wnioskodawców  z dofinansowania na likwidację  barier architektonicznych, proponuje się przesunąć  środki w kwocie 26.520,-zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Powyższe wynika z większej ilości wniosków złożonych na ten cel, przez osoby niepełnosprawne spełniające wymagania  zawarte   w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r (Dz. U. z 2015r. poz.926) w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Mając na uwadze  powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

 

   

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 27-09-2016 13:36:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 27-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 27-09-2016 13:36:37