Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie 2016-03-11 09:06:58
dokument 1/2015 - Rejestr korespondencji 2016-03-10 11:27:11
dokument 2/2015 - Rejestr upoważnień i pełnomocnictw 2016-03-10 11:29:28
dokument 3/2015 - Rejestr skarg i wniosków 2016-03-10 11:30:56
dokument 4/2015 - Obsługa biura rzeczy znalezionych 2016-03-10 11:32:20
dokument 5/2015 - Zbiór podań o pracę 2016-03-10 11:33:20
dokument 6/2015 - Rejestr spraw konsumenckich 2016-03-10 11:34:09
dokument 7/2015 - Zbiór oświadczeń majatkowych członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników, jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członów organu zarządzających powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administrayjne w imieniu Starosty 2016-03-10 11:38:18
dokument 8/2015 - Zbiór oświadczeń osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej 2016-03-10 11:39:21
dokument 9/2015 - Ewidencja radnych 2016-03-10 11:40:01
dokument 10/2015 - Zbiór oświadczeń majątkowych radnych powiatu 2016-03-10 11:40:52
dokument 11/2015 - Rejestr umów i porozumień 2016-03-10 11:41:37
dokument 12/2015 - Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę 2016-03-10 11:53:19
dokument 13/2015 - Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych 2016-03-10 11:54:16
dokument 14/2015 - Rejestr zgłoszeń budowy, robót budowlanych, rozbiórek nie wymagających pozwolenia na budowę 2016-03-10 11:55:47
dokument 15/2015 - Rejestr dzienników budowy 2016-03-10 11:56:35
dokument 16/2015 - Rejestr zamówień publicznych 2016-03-10 11:57:14
dokument 17/2015 - Akcja kurierska 2016-03-10 11:57:47
dokument 18/2015 - Ewidencja osób podlegających kwalifikacji wojskowej 2016-03-10 11:58:36
dokument 19/2015 - Rejestr stowarzyszeń 2016-03-10 11:59:35
dokument 20/2015 - Zbiór zezwoleń na sprowadzanie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa 2016-03-10 12:00:58
dokument 21/2015 - Zbiór decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów 2016-03-10 12:02:00
dokument 22/2015 - Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej 2016-03-10 12:03:23
dokument 23/2015 - Uproszczone plany urządzania lasu 2016-03-10 12:04:40
dokument 24/2015 - Zbiór decyzji dla właścicieli lasów w sprawie wykonywania zadań gospodarczych w lasach 2016-03-10 12:05:50
dokument 25/2015 - Zbiór wydanych pozwoleń wodnoprawnych 2016-03-10 12:06:53
dokument 26/2015 - Zbiór zatwierdzonych dokumentacji geoligicznych 2016-03-10 12:07:44
dokument 27/2015 - Zbiór koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych 2016-03-10 12:08:34
dokument 28/2015 - Zbiór decyzji na konserwację urządzeń wodnomelioracyjnych 2016-03-10 12:10:45
dokument 29/2015 - Zbiór decyzji na ustalenie linii brzegowej 2016-03-10 12:13:13
dokument 30/2015 - Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb 2016-03-10 12:17:17
dokument 31/2015 - Ewidencja wydanych kart wędkarskich 2016-03-10 12:17:56
dokument 32/2015 - Rejestr strażników społecznej straży rybackiej 2016-03-10 12:19:25
dokument 33/2015 - Rejestr zwolnień na zbieranie i transport odpadów bez zezwolenia 2016-03-10 12:20:26
dokument 34/2015 - Zbiór pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów 2016-03-10 12:21:35
dokument 35/2015 - Zbiór powoleń na wytwarzanie odpadów 2016-03-10 12:22:20
dokument 36/2015 - Zbiór zezwoleń na transport odpadów 2016-03-10 12:23:26
dokument 37/2015 - Zbiór zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów 2016-03-10 12:24:35
dokument 38/2015 - Osoby fizyczne i prawne będące użytkownikami wieczystymi gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 2016-03-10 12:26:46
dokument 39/2015 - Osoby fizyczne i prawne bedace użytkownikami wieczystymi gruntów stanowiących własność Powiatu Międzychodzkiego 2016-03-10 12:31:09
dokument 40/2015 - Osoby fizyczne i prawne będące trwałymi zarządcami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 2016-03-10 12:32:30
dokument 41/2015 - Osoby fizyczne i prawne będące trwałymi zarządcami gruntów stanowiących własność Powiatu Międzychodzkiego 2016-03-10 12:33:55
dokument 42/2015 - Osoby fizyczne występujące o zaświadczenia potwierdzające stan prawny nieruchomości rolnych 2016-03-10 12:35:22
dokument 43/2015 - Osoby fizyczne i prawne występujące o zezwolenia na wykreślenie ciężarów i hipotek z księgi wieczystej 2016-03-10 12:36:44
dokument 44/2015 - Ewidencja gruntów i budynków 2016-03-10 12:39:53
dokument 45/2015 - Rejestr operatów geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2016-03-10 12:41:28
dokument 46/2015 - Rejestr wniosków o klasyfikacji gruntów 2016-03-10 12:42:20
dokument 47/2015 - Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2016-03-10 12:44:01
dokument 48/2015 - Rejestr wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 2016-03-10 12:45:16
dokument 49/2015 - Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych 2016-03-10 12:47:27
dokument 50/2015 - Rejestr wydanych zezwoleń na lokalizację zjazdu 2016-03-10 12:49:07
dokument 51/2015 - Zbiór wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 2016-03-10 12:51:50
dokument 52/2015 - Rejestr przedsiębiorców prowadzących przewozy drogowe na potrzeby własne 2016-03-10 12:54:39
dokument 53/2015 - Rejstr wydanych zezwoleń na umieszczenie urządzeń obcych 2016-03-10 12:55:56
dokument 54/2015 - Rejestr wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 2016-03-10 12:57:48
dokument 55/2015 - Rejestr wydanych zezwoleń w przewozach regularnych i regularnych specjalnych 2016-03-10 12:59:37
dokument 56/2015 - Rejestr wydanych licencji i zezwoleń w zakresie przewozów osób i rzeczy 2016-03-10 13:00:53
dokument 57/2015 - Rejestr ewidencji instruktorów 2016-03-10 13:02:20
dokument 58/2015 - Ewidencja kierowców 2016-03-10 13:03:06
dokument 59/2015 - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 2016-03-10 13:04:10
dokument 60/2015 - Ewidencja pojazdów 2016-03-10 13:04:55
dokument 61/2015 - Ewidencja diagnostów 2016-03-10 13:05:37
dokument 62/2015 - Stacje kontroli pojazdów 2016-03-10 13:06:19
dokument 63/2015 - Awans zawodowy nauczycieli 2016-03-10 13:07:07
dokument 64/2015 - Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2016-03-10 13:08:03
dokument 65/2016 - Nauczanie indywidualne 2016-03-10 13:08:43
dokument 66/2015 - Pomoc materialna dla uczniów - stypendia 2016-03-10 13:09:39
dokument 67/2015 - Projekt - ORE 2016-03-10 13:10:20
dokument 68/2015 - Zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli 2016-03-10 13:11:12
dokument 69/2015 - Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej 2016-03-10 13:13:45
dokument 70/2015 - Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu 2016-03-10 13:17:20
dokument 71/2015 - Ocena kierownictwa jednostek podległych 2016-03-11 08:01:46
dokument 72/2015 - Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 2016-03-11 08:02:27
dokument 73/2015 - Skierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo - wychowawczych 2016-03-11 08:03:27
dokument 74/2015 - Rejestr legitymacji osób niepełnosprawnych 2016-03-11 08:04:10
dokument 75/2015 - Rejestr wniosków w sprawie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności 2016-03-30 10:40:30
dokument 76/2015 - Rejestr wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 2016-03-30 10:47:01