Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XV/84/2016 zmiany wynagradzania nauczycieli

UCHWAŁA NR XV/84/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 03 marca 2016r.

w sprawie  zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia   Ministra   Edukacji   Narodowej  i  Sportu   z   dnia  31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania  za  pracę  w  dniu  wolnym  od  pracy  (Dz. U. z 2005 r.  Nr 22  poz. 181
z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr II/16/2010 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki wprowadza się następujące zmiany:

 

1).  Zmienia się treść  § 11. ust. 2., który otrzymuje brzmienie:

„2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:

1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego,

2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna stażu.”

2). Zmienia się treść  § 12. ust. 2., który otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w §11 ust. 2 ustala się za:

1) wychowawstwo klasy - w wysokości 80,- zł

2) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 45,- zł

3) doradcy metodycznego – w wysokości 50,- zł

4) nauczyciela konsultanta – w wysokości 50,- zł

5) wychowawstwo klasy dwu i więcej kierunkowej powyżej 30 uczniów oraz klas  łączonych w szkołach specjalnych – 120 zł

6) wychowawstwo oddziału przedszkolnego – 80 zł.” 

2. Pozostała treść paragrafów pozostaje bez zmian.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XV/84 /2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 03 marca 2016r.

 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki związane  jest   
z  potrzebą  ustalania  stawek  dodatków  za  wychowawstwo  klas dwu i więcej
kierunkowych o liczebności powyżej 30 uczniów, klas łączonych w szkołach specjalnych  oraz oddziałów przedszkolnych. Ponadto dokonuję się podwyższenia stawki za wychowawstwo klasy do kwoty 80,- zł.

Kompetencje  organu  prowadzącego  w  zakresie  m.in.  ustalania  stawek  dodatków
do wynagrodzenia nauczycieli wynikają z delegacji zawartej w art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191
z późn. zm.)

Mając powyższe na uwadze podjecie powyższej uchwały uważa się za zasadne. 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 15-06-2016 09:06:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 15-06-2016 09:06:49