Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XV/87/2016 ustalenia wysokości diet radnych

UCHWAŁA NR XV/87/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia  03  marca 2016r.

w sprawie  ustalenia wysokości diet przysługujących radnym

Rady Powiatu Międzychodzkiego

Na podstawie  art. 21 ust. 4, 4a i  5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2015r. poz. 1445 ze zm.) oraz § 3 pkt.3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu
( Dz.U.Nr 61 poz. 709) , Rada Powiatu uchwala  co następuje :

§ 1 . Maksymalna wysokość diety radnego Rady Powiatu Międzychodzkiego wynosi 70 %

        półtora krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących
        kierownicze stanowiska państwowe .

§ 2. Ustala się wysokość miesięcznej diety dla :

1) Przewodniczącego Rady                          -           80 %  maksymalnej wysokości diety

2) Wiceprzewodniczących  Rady                  -           50 %               „                       „          „

3) Członków Zarządu nieetatowych              -           80 %               „                       „          „

4) Przewodniczących Komisji                       -           45 %               „                       „          „

5) Pozostałych  radnych                                -           40 %               „                       „          „

§ 3. Za  nieobecność radnego w posiedzeniu Rady Powiatu, Komisji bądź Zarządu  miesięczna wysokość diety ulega obniżeniu o  5 % bez względu na  ilość nieobecności.

§ 4. Traci moc uchwała nr V /38 /2007 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 22 marca  2007r.  w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu  Międzychodzkiego.

§ 5 .  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 marca  2016r.

 

U Z A S AD N I E N I E

do uchwały nr XV/87/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 03 marca 2016r.

 

Maksymalna wysokość diety   radnego została określona jako półtorakrotność  kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej .  Kwota bazowa na 2016r. jest niezmienna od 2008 roku i  wynosi 1766,46 zł.  czyli max dieta w jst wynosi 1,5 x 1766,46 = 2.649,69 zł.     Kwota ta została zróżnicowana w zależności od  liczby mieszkańców powiatu i tak dla powiatu  międzychodzkiego   liczącego poniżej 60tys. mieszkańców  radni mogą otrzymać diety
w  wysokości do 70 % maksymalnej wysokości diety tj do kwoty 2.649,69 x 70%=  1.854,78 zł .
Kwota ta stanowi podstawę naliczania diet ustalonych w proponowanej uchwale.

Ostatnia uchwała Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie  diet   radnych była podejmowana w 2007r. Od tego czasu wysokość diety była  na stałym poziomie, gdyż nie ulegała zmianie kwota bazowa Niniejszy projekt uwzględnia potrącenia z tytułu nieobecności w posiedzeniach organów Rady.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do kompetencji Rady Powiatu należy ustalanie zasad oraz wysokości diet radnych, w związku z czym przedkłada się projekt niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 15-06-2016 09:12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Juszczyk 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Iwona Juszczyk 17-08-2021 10:27:13