Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XVIII/ 109 /2016 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA XVIII/ 109 /2016

 

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 09 czerwca  2016r.

 

w sprawie  zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2016

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1445 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1.1.  Ustala się dochody budżetu powiatu  na rok 2016 w łącznej kwocie  48.201.187,84 zł,

            z tego:

- dochody bieżące w kwocie     44.061.466,50 zł,

   - dochody majątkowe w kwocie  4.139.721,34 zł,

      zgodnie z załącznikiem  nr 1 do uchwały.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

          1)  Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych   
 zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                     5.022.372,00 zł,                               

      zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości2.000,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości2.317.613,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatkówna realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

w wysokości                                                                                    958.697,34 zł.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu  na rok 2016 w łącznej kwocie   50.367.217,20 zł, 

            z tego:

            -wydatki bieżące w kwocie                41.737.540,73 zł,

            - wydatki majątkowe w kwocie           8.629.676,47 zł,

            zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

          1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                                   5.022.372,00 zł,

               zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

 

 

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości2.000,00 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 4.
 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości2.317.613,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. 385.529,00 zł.

 

 

§ 3.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.655.154,00 zł.
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych729.230,00 zł.

 zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

 

§ 4. Dochody  z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy   Prawo  ochrony środowiska  przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony  środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Pozostałe zapisy uchwały nr  XIII/68/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.  pozostają bez        zmian.      

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.doc (DOC, 115.00Kb) 2016-06-15 10:27:13 283 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 15-06-2016 10:27:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 15-06-2016 10:27:13