Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVII/97/2016 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA NR XVII/97/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 05 maja  2016r.

 

w sprawie  zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2016

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1445 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1.1.  Ustala się dochody budżetu powiatu  na rok 2016 w łącznej kwocie  47.117.836,50 zł,

            z tego:

- dochody bieżące w kwocie     43.821.312,50 zł,

   - dochody majątkowe w kwocie  3.171.524,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem  nr 1 do uchwały.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

          1)  Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych   
 zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                     5.012.235,00 zł,                               

      zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości2.000,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości2.317.613,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu  na rok 2016 w łącznej kwocie   49.283,.865,86 zł, 

            z tego:

            -wydatki bieżące w kwocie                41.648.357,73 zł,

            - wydatki majątkowe w kwocie           7.635.508,13 zł,

            zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

          1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                                   5.012.235,00 zł,

               zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości2.000,00 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

 

 

 

 

 1. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości2.317.613,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

 1. 396.000,00 zł.

 

§ 3.  Deficyt budżetu powiatu w kwocie   2.166.029,36  złotych zostanie sfinansowany  

        przychodami pochodzącymi z:

 

 1. wolnych środków 1.593.029,36 zł.
 2. kredytu  573.000,00 zł

 

§ 4.   Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości

        2.948.029,36 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

       782.000,00    złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.655.154,00 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych729.230,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 7. Dochody  z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy   Prawo  ochrony środowiska  przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony  środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Pozostałe zapisy uchwały nr  XIII/68/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.  pozostają bez        zmian.  

    § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.doc (DOC, 122.50Kb) 2016-06-15 09:54:56 310 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 15-06-2016 09:54:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 15-06-2016 09:54:56