Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVI/93/2016 określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XVI/93/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia  31 marca 2016r.

 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego,   na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym (Dz. Ustaw z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. – o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127  poz. 721 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się zadania oraz ustala wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację dla powiatu międzychodzkiego  w 2016r.

 

2. Łączna kwota środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie międzychodzkim w 2016r. wynosi: 696.244,-zł.

 

3. Szczegółowy wykaz zadań i kwot przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2016.

 

 

 

 

 

 

            Załącznik

                                                                                              do uchwały nr XV/93/2016

                                                                                              Rady Powiatu Międzychodzkiego

                                                                                              z dnia 31 marca 2016 roku

 

 

Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań dla powiatu międzychodzkiego na 2016 rok

 

   

Zadania i wysokość środków z zakresu rehabilitacji społecznej

 

 

 

Nazwa zadania

 

środki na realizację

zadań w 2015r.

 

potrzeby

na 2016r.

 

środki na realiz.

zadań w 2016r.

(propozycja)

 

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt. 8

 

389.900,-

 

399.900,-

 

399.900,-

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

0,-

 

150.000,-

 

0,-

 

Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu się

 

 

57.500,-

 

70.000,-

 

60.000,-

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

244.423,-

 

280.000,-

 

236.344,-

 

R a z e m

 

691.735,-

 

899.900,-

 

696.244,-

 

Rehabilitacja zawodowa

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych określone w art. 35a ust.2, pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy
Urząd Pracy

 

 

0,-

 

 

35.000,-

 

 

0,-

Razem

691.735,-

934.900,-

696.244,-

 

 

 

   

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                     

U Z A S A D N I E N I E

 

 do uchwały nr XV/93/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 31 marca 2016r.

 

 

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej            i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 127, poz. 721 z 2011r.), Rada Powiatu określa zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz ustala wysokość środków na ich realizację.

 

Otrzymane środki w wys. 296.344,-zł.   na dofinansowanie z zakresu rehabilitacji społecznej   i zawodowej są o ok. 238.000 za niskie w stosunku do istniejących potrzeb,

mniejsze o 25.579,-zł   w stosunku do roku 2015:

Potrzeby:

 

- z zakresu rehabilitacji społecznej to kwota ok. 500.000,-zł,

- z zakresu rehabilitacji zawodowej to kwota     35.000,-zł   razem  535.000,- zł.

 

W 2015r.  z uwagi na brak środków nie zrealizowano:

 

- 19 wniosków z zakresu dofinansowania  przedmiotów ortopedycznych i sprzętu    
   rehabilitacyjnego, 32 wnioski z zakresu dofinansowania na środki pomocnicze ogółem na
   kwotę 68.000,-zł,

     razem na dzień 15 marca złożono 108 wniosków na kwotę  ok. 180.000,-zł,

-    z zakresu dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na dzień
   15  marca  złożono 72 wnioski na kwotę ok. 80.000,-zł,

-    z zakresu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych na dzień    
   15 marca złożono 3 wnioski na kwotę 29.000,-zł

 

Wnioski z zakresu rehabilitacji społecznej składane są przez cały rok.

 

Wymienione w załączniku zadania oraz wysokość środków na ich obsługę wynikają z analizy spraw prowadzonych przez PCPR w latach ubiegłych w odniesieniu do otrzymanych środków.

 

Projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany przez Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 15 marca 2016r.

 

W związku z powyższym podjęcie przedłożonej  uchwały  jest  zasadne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 15-06-2016 09:36:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 15-06-2016 09:36:13