Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w roku 2018 + ogłoszenie o wyniku 2017-12-12 08:07:16
katalog Zapytanie ofertowe na dostwę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie 2017-12-04 10:30:49
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Międzychodzie 2017-12-04 10:24:26
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę papieru ksero do urządzeń drukujących i kserujących do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie 2017-12-04 10:14:43
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku 2017-11-23 14:53:38
dokument Zapytanie ofertowe na usługę pod nazwą : Udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017 roku, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki-Białokosz-granica powiatu szamotulskiego + pytania i odpowiedzi+ ogłoszenie o wyniku 2017-11-23 14:45:20
dokument Zaproszenie do składania ofert - Termomodernizacja dachów budynków przy Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie, ul. Dworcowa 18+ ogłoszenie o wyniku 2017-11-09 14:40:22
dokument Zarząd Powiatu Międzychodzkiego, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 ogłasza zapytanie ofertowe na usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od 2 listopada 2017 r. do 10 kwietnia 2018 r.+ ogłoszenie o wyniku 2017-10-23 15:18:51
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 49 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, jesion, lipa, klon, kasztan, dąb i wierzba, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego.+ ogłoszenie o wyniku 2017-10-13 12:04:40
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 33 szt. drzew gatunku jesion oraz klon, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1736P Sieraków , Grobia , dr. woj. nr 186+ogłoszenie o wyniku 2017-10-13 11:57:26
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie :na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739P w miejscowości Lutom + ogłoszenie o wyniku 2017-09-27 13:57:56
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 50 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, jesion, lipa, klon, kasztan, dąb i wierzba, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego + ogłoszenie o wyniku 2017-09-19 11:49:35
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 33 szt. drzew gatunku jesion oraz klon, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1736P Sieraków, Grobia, dr. woj. nr 186 + ogłoszenie o wyniku 2017-09-19 11:33:50
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 93 szt. drzew gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Mościejewo,Niemierzewo + ogłoszenie o wyniku 2017-09-19 11:30:16
dokument Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu "Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnianie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki, realizowanego w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych" + ogłoszenie o wyniku 2017-09-05 12:40:43
dokument Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu "Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnianie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki? realizowanego w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych"+ ogłoszenie o wyniku 2017-08-03 14:32:50
dokument Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego inwestycji Modernizacja systemu grzewczego DPS Piłka Zamyślin o instalację kolektorów słonecznych w Piłce + ogłoszenie o wyniku 2017-07-24 15:35:15
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie: wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1726P + ogłoszenie o wyniku 2017-07-24 12:10:31
dokument Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż bażantów w 2018 roku + ogłoszenie o wyniku 2017-07-10 09:48:55
dokument Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu, Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnianie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki, realizowanego w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych + ogłoszenie o wyniku 2017-07-06 14:48:13
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi ścinania poboczy gruntowych dróg powiatowych nr 1735P i 1736P + ogłoszenie o wyniku 2017-05-10 14:47:03
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ewidencji dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego wraz z fotorejestracją oraz wykonanie przeglądów szczegółowych dróg powiatowych + ogłoszenie o wyniku 2017-05-09 13:58:58
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pn. pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych podczas realizacji zadania pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lutomek Mościejewo, od km 0+000 do km 3+000 + ogłoszenie o wyniku 2017-04-14 11:48:15
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w roku 2017 + informacja z otwarcia ofert 2017-04-11 12:55:17
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi koszenia chwastów przy drogach powiatowych w 2017r + ogłoszenie o wyniku 2017-03-28 11:04:26
dokument Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu: Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki realizowanego w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych.+pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego + ogłoszenie o wyniku 2017-03-20 14:56:53
dokument Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań związanych z doposażeniem pomieszczenia serwerowego w ramach projektu Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez Powiat Międzychodzki, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych + ogłoszenie o wyniku 2017-03-16 12:17:56
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki ok. 69 szt. drzew gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1739P na odc. Mościejewo - Niemierzewo + ogłoszenie o wyniku 2017-03-01 14:48:15
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ C65 B3 RC, WRAZ Z DOWOZEM DO ZAMAWIAJĄCEGO + ogłoszenie o wyniku 2017-02-28 15:15:33
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi równania i profilowania dróg gruntowych w roku 2017 + OGŁOSZENIE O WYNIKU 2017-02-28 15:13:54
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi transportowe w 2017 r. na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + OGŁOSZENIE OWYNIKU 2017-02-28 15:12:31
dokument zaproszenie do skladania ofert na zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku 2017-02-16 08:52:48
dokument Zaproszenie do składania ofert na samochód osobowy na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg, Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku 2017-02-03 10:59:37
dokument Zaproszenie do składania ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru robót drogowych podczas realizacji zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki Białokosz granica powiatu szamotulskiego + ogłoszenie o wyniku 2017-01-26 10:58:02
dokument Starostwo Powiatowe w Międzychodzie zaprasza do składania ofert na sprzedaż 450 szt. bażantów + ogłoszenie o wyniku 2017-01-11 10:52:26
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 106 szt. drzew gatunku jesion, dąb, robinia akacjowa, lipa, topola oraz wiąz, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego + ogłoszenie o wyniku 2017-01-05 07:59:11