Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie Starosty Międzychodzkiego o zamówieniu na wykonanie usług w zakresie szacowania nieruchomości w 2017 roku 2017-01-10 12:24:10
dokument Ogłoszenie Zarządu Powiatu Międzychodzkiego o zamówieniu na wykonanie usług w zakresie szacowania nieruchomości w 2017 roku 2017-01-10 12:22:52
dokument Ogłoszenie Starosty Międzychodzkiego o zamówieniu na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych w 2017 roku 2017-01-10 12:20:46
dokument Ogłoszenie Zarządu Powiatu Międzychodzkiego o zamówieniu na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych w 2017 roku 2017-01-10 12:15:59
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi doradcze przy realizacji projektu Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych + Ogłoszenie o wyniku 2016-12-22 15:02:32
dokument Zaproszenie do składania ofert podmioty zainteresowane świadczeniem usług w zakresie: usuwania pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Międzychodzkiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów w latach 2017 i 2018 zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. nr 1137 j.t.), art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. - o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1834 z póź. zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293).+ Ogłoszenie o wyniku 2016-12-22 14:14:23
dokument Zaproszenie do składania ofert : NA DEMONTAŻ POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA PODSTAWIE ART. 130 A PRAWO O RUCHU DROGOWYM + Ogłoszenie o wyniku 2016-12-22 13:46:03
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + Ogłoszenie o wyniku 2016-12-09 14:03:17
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + Ogłoszenie o wyniku 2016-12-09 13:46:50
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + Ogłoszenie o wyniku 2016-12-09 13:45:35
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę papieru ksero do urządzeń drukujących i kserujących do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + Ogłoszenie o wyniku 2016-12-09 13:43:06
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + Ogłoszenie o wyniku 2016-12-07 12:24:04
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi w zakresie : usuwania pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Międzychodzkiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t.) + Ogłoszenie o wyniku 2016-12-05 12:27:48
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE NA DEMONTAŻ POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA PODSTAWIE ART. 130 A PRAWO O RUCHU DROGOWYM + Ogłoszenie o wyniku 2016-12-05 12:18:18
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 10 szt. drzew gatunku jesion, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego. + Ogłoszenie o wyniku 2016-11-18 08:44:42
dokument Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w roku 2017. + Ogłoszenie o wyniku 2016-11-15 13:31:00
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 29 szt. drzew gatunku topola, robinia akacjowa, klon oraz kasztanowiec, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego.+ Ogłoszenie o wyniku 2016-10-14 15:24:23
dokument Zaproszenie do składania ofert - na dostawę oraz montaż nowych bram wjazdowych (segmentowe) do budynków garażowych Wydziału Komunikacji i Dróg w Międzychodzie przy ul. Wigury 12.+ Ogłoszenie o wyniku 2016-10-10 09:30:54
dokument Zaproszenie do składania ofert - Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie w miejscu istniejącego boiska szkolnego - zagospodarowanie istniejącego terenu celem prawidłowego korzystania i funkcjonowania boiska .+ Ogłoszenie o wyniku 2016-10-04 11:22:36
dokument Zaproszenie do składania ofert - dostawa piaskarki do zimowego utrzymania dróg do siedziby zamawiającego + Ogłoszenie o wyniku 2016-09-13 14:45:05
dokument Zaproszenie do składania ofert : na wykonanie budowy drogi gminnej (odc. ul. Osiedlowej w Chrzypsku Wielkim) + Ogłoszenie o wyniku 2016-09-09 12:42:28
dokument Zaproszenie do składania ofert przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1728P ul. Słoneczna w m. Łowyń + Ogłoszenie o wyniku 2016-09-09 12:39:25
dokument Zaproszenie do składania ofert: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych + Ogłoszenie o wyniku 2016-09-05 16:03:58
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie budowy drogi gminnej (odc. ul. Osiedlowej w Chrzypsku Wielkim) + Ogłoszenie o unieważnieniu 2016-08-05 14:02:13
dokument Zaproszenie do składania ofert: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych.+ ogłoszenie o wyniku 2016-07-27 11:23:16
dokument Zaproszenie do składania ofert : Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych nr 1719P i 1736P+ ogłoszenie wyniku 2016-06-09 14:27:20
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą:Remont ogrodzenia przy budynku Wydziału Komunikacji i Dróg w Międzychodzie przy ul. Wigury 12 2016-06-02 15:16:38
dokument zaproszenie do składania ofert na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1738P+Ogłoszenie o wyniku 2016-05-25 12:46:47
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1718P + OGŁOSZENIE O WYNIKU 2016-05-24 14:28:35
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie przetworzenia analogowej mapy zasadniczej do postaci obiektowej w programie EWMAPA wersja 11,0FB dla terenu gminy Chrzypsko Wielkie wg zakresu oraz części obrębu Bielsko gmina Międzychód powiat międzychodzki. 2016-05-12 13:45:36
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w roku 2016.+ Ogłoszenie o wyniku 2016-05-11 13:59:06
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi koszenia chwastów przy drogach powiatowych w 2016 r.+ Ogłoszenie o wyniku 2016-04-25 15:37:57
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi równania i profilowania dróg gruntowych w roku 2016.+ ogłoszenie o wyniku 2016-03-11 10:34:35
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi transportowe w 2016 r. na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie+ Ogłoszenie o wyniku 2016-02-24 12:23:18
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ C65 B3 RC, WRAZ Z DOWOZEM DO ZAMAWIAJĄCEGO+ Ogłoszenie o wyniku 2016-02-24 12:17:46
dokument Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1722P i 1735P o łącznej długości ok. 3,55 km + Ogłoszenie o wyniku 2016-02-17 13:50:23
dokument Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 26 szt. drzew gatunku świerk, kasztanowiec, topola i robinia akacjowa, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego.+ OGŁOSZENIE O WYNIKU 2016-02-05 13:14:20