Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 ogłasza zapytanie ofertowe na usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od 1 listopada 2021 r. do 10 kwietnia 2022 r. + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej  130 000 zł, na: usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie
od 1 listopada 2021 r. do 10 kwietnia 2022 r.
Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód,
ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022, dla sprzętu:

•     samochód ciężarowy + pług wirnikowy                                                 -           1 szt.

•     ciągnik rolniczy z napędem na 4 koła + pług                                         -           1 szt.

•     spycharka                                                                                           -           2 szt.

•     spycharko – ładowarka                                                                        -           3 szt.

•     równiarka                                                                                            -           1 szt.

•     ładowarka – cyklop                                                                             -           1 szt.

 

oferty zostały złożone przez następujących przedsiębiorców:

 1. Usługi Ogrodnicze Hortus Kamil Lorens

Lutom 3, 64-410 Sieraków

 

Zamawiający otrzymał ofertę ww. przedsiębiorcy na następujące usługi sprzętowe:

 1. samochód ciężarowy + pług wirnikowy

zapotrzebowanie zamawiającego: 1 szt.

Brak złożonych ofert w tej usłudze.

 1. Ciągnik rolniczy  z napędem na cztery koła +pług

zapotrzebowanie zamawiającego: 1 szt.

oferty na ten sprzęt, złożyli następujący przedsiębiorcy:

Usługi Ogrodnicze HORUS Kamil Lorens

Oferowana cena netto: 160,00 zł/godz.

Oferowana ilość sztuk: 1 szt.

Dodatek za pracę i dyżur w dni wolne i święta: 70,00 zł/godz.

Zamawiający zaakceptował ofertę firmy Usługi Ogrodnicze HORUS Kamil Lorens

 1. Spycharka

zapotrzebowanie zamawiającego: 2 szt.

Brak złożonych ofert w tej usłudze.

 1. Spycharko – ładowarka

zapotrzebowanie zamawiającego: 3 szt.

Brak złożonych ofert w tej usłudze.

 1. równiarka

zapotrzebowanie zamawiającego: 1 szt.

Brak złożonych ofert w tej usłudze.

 1. ładowarka - cyklop

zapotrzebowanie zamawiającego: 1 szt.

Brak złożonych ofert w tej usłudze.

 

Zamawiający zaakceptował ofertę firmy Usługi Ogrodnicze Hortus Kamil Lorens.

 

Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

Międzychód, dnia 9 listopada 2021 r.

 • _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                   
 • KD.7011.1.15.2021
 •  
 •                                                                                                                                                                       OGŁOSZENIE

 

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 ogłasza zapytanie ofertowe na usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

w okresie od 1 listopada 2021 r. do 10 kwietnia 2022 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. odśnieżanie dróg – zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg powiatowych

 

Zapotrzebowanie sprzętu :

•              samochód ciężarowy + pług wirnikowy                                                                       -              1 szt.

•              ciągnik rolniczy z napędem na 4 koła + pług                                                             -              1 szt.

•              spycharka                                                                                                                           -              2 szt.

•              spycharko – ładowarka                                                                                                   -              3 szt.

•              równiarka                                                                                                                           -              1 szt.

•              ładowarka – cyklop                                                                                                         -              1 szt.

 

kody CPV:  90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania

 

Okres realizacji zadań: od 1 listopada 2021 r. do 10 kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych Zamawiającego (przeznaczonych na ten cel).

 

Specyfikacja warunków zamówienia (swz) jest dostępna w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7 do 15. SWZ zamieszczono również na stronie BIP Starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl (w zakładce: „Zamówienia publiczne” - >„Zapytanie ofertowe do 130 tys. zł”).

 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu z powodów, które wynikną wskutek okoliczności niezależnych, niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy lub działania siły wyższej.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Nie będzie wymagane złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Oferty z napisem „Zimowe utrzymanie dróg 2021-2022” należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 5 listopada 2021 r.

 

Kryteriami wyboru ofert są:

1. cena (waga kryterium: 100%) – według minimalizacji

Termin związania ofertą: 30 dni.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest Mariusz Osowski, nr tel. (95) 748 36 90, fax (95) 748 37 90, w godz. 7:00 - 15:00, e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl

 

Warunkiem ubiegania się o udzielenia zamówienia jest :

 • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia umożliwiającej realizację zamówienia
 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
 • posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

Sposób oceny spełniania warunków : według oceny : „spełnia / nie spełnia”, na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów :

 • Spełnienie warunku posiadania uprawnień oceniane będzie na podstawie  złożonego oświadczenia wg wzoru druku z swz
 • Spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia oceniane będzie  na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z swz
 • Spełnianie warunku  potencjału technicznego oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z swz.
 • Spełnianie warunku dysponowania osobami oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z swz.
 • Spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z swz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzychód, dnia 25 października 2021 r. /-/ Waldemar Górczyński - Wicestarosta

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 standardy zimowego utrzymania - wykaz dróg.pdf (PDF, 108.28Kb) 2021-10-25 14:52:46 136 razy
2 2. swz.docx (DOCX, 34.22Kb) 2021-10-25 14:52:36 98 razy
3 zał. 1 - formularz ofertowy.xlsx (XLSX, 14.27Kb) 2021-10-25 14:52:36 103 razy
4 zał. 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (DOC, 34.00Kb) 2021-10-25 14:52:36 98 razy
5 zał. 3 - projekt umowy.doc (DOC, 71.50Kb) 2021-10-25 14:52:36 88 razy
6 Opis standardów.pdf (PDF, 181.74Kb) 2021-10-25 14:52:36 123 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 25-10-2021 14:52:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 25-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 09-11-2021 13:20:25