Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna pozyskanego z pasa drogi powiatowej nr 1736P Sieraków - Grobia - dr. nr 186

KD.7011.7.2021

Międzychód, dnia 25 maja 2021 r.

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna pozyskanego z pasa drogi powiatowej
nr 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186

 

1. Sprzedający:

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego z siedzibą w Międzychodzie

ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód

tel. (95) 748 36 90

email: drogi@powiat-miedzychodzki.pl

2. Sprzedaż jest prowadzona w trybie pisemnego zapytania ofertowego, zwanego dalej zapytaniem, opublikowanego na stronie BIP Powiatu.

3. Przedmiotem zapytania jest sprzedaż drewna pozyskanego z pasa drogi powiatowej nr 1736P Sieraków – Grobia – dr. woj. nr 186.

4. Sprzedaży podlega drewno gatunku topola w ilości:

opałowe – 4,68 m3,

użytkowe – 6,36 m3

Cena minimalna sprzedaży wynosi 1367,80 zł

5. Ceny minimalne sprzedaży obliczono na podstawie cennika Nadleśnictwa Bolewice na 2021 r. (ceny minimalne obniżono o 30% w stosunku do ww. cennika).

6. Przedmiot sprzedaży magazynowany jest w m. Międzychód, przy ul. Wigury 12 (teren obwodu drogowego). Oferenci mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży, w dni robocze (poniedziałek – piątek, w godz. 7.00 – 15.00).

7. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą zakup całości drewna, bez możliwości dzielenia na części. Oferowana cena zakupu drewna musi uwzględniać koszt załadunku drewna na jednostki transportowe kupującego, przewóz i rozładunek (sprzedający nie zapewnia dowozu zakupionego materiału).

8. Miejsce i termin składania ofert:

Punkt podawczy Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143,
64-400 Międzychód (siedziba sprzedającego). Oferty należy złożyć do dnia
7 czerwca 2021 r.

 9. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

1. oferta powinna być przygotowana na wzorze oferty, załączonego do ogłoszenia

2. oferta musi zawierać:

- imię, nazwisko lub nazwę oferenta

- miejsce zamieszkania lub siedzibę oferenta

- oferowaną cenę za przedmiot sprzedaży

3. oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej:

OFERTA: Sprzedaż drewna pozyskanego z pasa drogi powiatowej
nr 1736P. Nie otwierać przed dniem 7 czerwca 2021 r”

 10. Umowa sprzedaży zostanie zawarta najpóźniej w terminie do 18 czerwca 2021 r.

11. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

I. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu

II. nie zawiera danych, określonych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić od uznania jej za nową ofertę

III. oferowane ceny są niższe niż ustalone ceny minimalne

13. kryterium oceny ofert jest cena (według maksymalizacji) – Sprzedawca wybierze ofertę o najwyższej cenie

14. W przypadku gdy dwóch lub więcej oferentów zaoferowało najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży, zapytanie ofertowe będzie kontynuowane poprzez wezwanie oferentów do złożenia poprawionych ofert (podwyższających oferowaną cenę).

 

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

 

Załączniki:

1. formularz oferty

2. wzór umowy

3. dokumentacja fotograficzna drewna

4. klauzula informacyjna RODO

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 1.Formularz ofertowy.doc (DOC, 30.00Kb) 2021-05-25 13:59:08 84 razy
2 2.Wzór umowy.docx (DOCX, 15.25Kb) 2021-05-25 13:59:08 83 razy
3 3. zdjecia.zip (ZIP, 18.06Mb) 2021-05-25 13:59:08 83 razy
4 4. klauzula informacyjna RODO.pdf (PDF, 233.34Kb) 2021-05-25 13:59:08 93 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 25-05-2021 13:59:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Tupcik 25-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Konopiński 25-05-2021 13:59:08