Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Składanie ofert na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach zabudowanych i zurbanizowanych obrębów Białcz, Białokosz, Gnuszyn, Łężce gmina Chrzypsko Wielkie oraz Kurnatowice, Mechnacz, Miłostowo, Prusim, Rozbitek, Upartowo, Wituchowo gm. Kwilcz.

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

GN.z.6641.2.2015

Zamawiający – Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje , że na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji danych o budynkach, lokalach i użytkach gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych obrębów: Białcz, Białokosz, Gnuszyn, Łężce gm. Chrzypsko Wielkie oraz Kurnatowice, Mechnacz, Miłostowo, Prusim, Rozbitek, Upartowo, Wituchowo gm. Kwilcz  w wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert.

Zamawiający w dniu 19.08.2015 r. dokonał otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty.
W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. Uwzględniając kryterium: ceny = 100% (wg minimalizacji) – wybrano ofertę firmy Usługi Geodezyjne Włodzimierz Kolat  40-650 Katowice ul. Jaworowa 7, określoną na kwotę  66 000,00 PLN (brutto) za całość prac.

Oferta spełniała wymogi narzucone przez Zamawiającego.   

/ - / Starosta
Julian Mazurek

 


STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

Międzychód, dnia 7 sierpnia 2015 r.

GN.z.6641.2.2015


Zaproszenie do składania ofert


Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód, ogłasza o możliwości składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków terenów zabudowanych i zurbanizowanych obrębów: Białcz, Białokosz, Gnuszyn, Łężce gmina Chrzypsko Wielkie oraz Kurnatowice, Mechnacz, Miłostowo, Prusim, Rozbitek, Upartowo, Wituchowo gm. Kwilcz.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie aktualizacji danych o użytkach gruntowych, budynkach i lokalach na terenach zabudowanych i zurbanizowanych obrębów: Białcz, Białokosz, Gnuszyn, Łężce gmina Chrzypsko Wielkie oraz Kurnatowice, Mechnacz, Miłostowo, Prusim, Rozbitek, Upartowo, Wituchowo gm. Kwilcz. Powyższe czynności należy wykonać w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.).
Szczegółowy zakres zadania przedstawiają załączniki do ogłoszenia:

 • projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • warunki techniczne z mapą zakresu opracowania,

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia – do 21 grudnia 2015 r.

III. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Zamawiający przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował jedno kryterium: cena, o wadze 100% wg minimalizacji.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Złożenie oferty w określonym przez Zamawiającego terminie.
 2. Złożona oferta musi być sporządzona według informacji z niniejszego zapytania.
 3. Złożona oferta musi:
  1. być złożona na formularzu ofertowym
  2. mieć termin związania ofertą nie krótszy niż 30 dni od daty upływu składania ofert
  3. wykazać dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1,2 (min. 2 osoby)

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód, sekretariat pok. 209

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 18.08.2015 r. do godz. 11:00
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „oferta - modernizacja ”

VII. INNE POSTANOWIENIA:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania składania przez Wykonawców wyjaśnień odnośnie treści złożonej oferty.
 2. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Wojciech Pawlak – Geodeta Powiatowy, tel. 95-748-87-29, e-mail: geodezja@powiat-miedzychodzki.pl
 3. Ze względu na wartość szacunkowa zamówienia nie mają zastosowania procedury określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 4 ust. 8 w/w ustawy).

 

/ - / Starosta
Julian Mazurek

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Warunki techniczne.pdf (PDF, 385.75Kb) 2015-08-10 08:52:49 514 razy
2 Formularz ofertowy.pdf (PDF, 168.12Kb) 2015-08-07 14:09:09 335 razy
3 Zaproszenie do składania ofert.pdf (PDF, 155.72Kb) 2015-08-07 14:08:41 499 razy
4 Projekt modernizacji 1.pdf (PDF, 232.66Kb) 2015-08-07 14:08:41 571 razy
5 Projekt modernizacji 2.pdf (PDF, 238.91Kb) 2015-08-07 14:08:41 405 razy
6 zasieg_chrzypsko.tif (TIF, 1.29Mb) 2015-08-07 14:08:41 395 razy
7 zasieg_kwilcz.tif (TIF, 1.45Mb) 2015-08-07 14:08:41 371 razy
8 Projekt umowy.pdf (PDF, 178.69Kb) 2015-08-07 14:08:41 393 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 07-08-2015 14:08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mikołaj Konopiński 07-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Dorota Wicenty 31-08-2016 09:07:15