Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie

REJESTR  ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIĘDZYCHODZIE

 

Prowadzony na podstawie: art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

 

   

 

Lp.

NAZWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

Data wpisania zbioru do rejestru

Data ostatniej aktualizacji/ wykreślenia*

1/2015

Rejestr korespondencji

01.12.2015

01.12.2015

2/2015

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

01.12.2015

01.12.2015

3/2015

Rejestr skarg i wniosków

01.12.2015

01.12.2015

4/2015

Obsługa biura rzeczy znalezionych

01.12.2015

01.12.2015

5/2015

Zbiór podań o pracę

01.12.2015

01.12.2015

6/2015

Rejestr spraw konsumenckich

01.12.2015

01.12.2015

7/2015

Zbiór oświadczeń majątkowych członów zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników,  jednostek organizacyjnych  powiatu, osób  zarządzających i członów organu zarządzających  powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty

01.12.2015

01.12.2015

8/2015

Zbiór oświadczeń osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej

01.12.2015

01.12.2015

9/2015

Ewidencja radnych

01.12.2015

01.12.2015

10/2015

Zbiór oświadczeń majątkowych radnych powiatu

01.12.2015

01.12.2015

11/2015

Rejestr umów i porozumień

01.12.2015

01.12.2015

12/2015

Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę

01.12.2015

01.12.2015

13/2015

Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych

01.12.2015

01.12.2015

14/2015

Rejestr zgłoszeń budowy, robót budowlanych, rozbiórek nie wymagających pozwolenia na budowę 

01.12.2015

01.12.2015

15/2015

Rejestr dzienników budowy 

01.12.2015

01.12.2015

16/2015

Rejestr zamówień publicznych

01.12.2015

01.12.2015

17/2015

Akcja kurierska

01.12.2015

01.12.2015

18/2015

Ewidencja osób podlegających kwalifikacji wojskowej

01.12.2015

01.12.2015

19/2015

Rejestr stowarzyszeń

01.12.2015

01.12.2015

20/2015

Zbiór zezwoleń na sprowadzanie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa

01.12.2015

01.12.2015

21/2015

Zbiór decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów

01.12.2015

01.12.2015

22/2015

Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

01.12.2015

01.12.2015

23/2015

Uproszczone plany urządzania lasu

01.12.2015

01.12.2015

24/2015

Zbiór decyzji dla właścicieli lasów w sprawie wykonywania zadań gospodarczych w lasach

01.12.2015

01.12.2015

25/2015

Zbiór wydanych pozwoleń wodnoprawnych

01.12.2015

01.12.2015

26/2015

Zbiór zatwierdzonych dokumentacji geologicznych

01.12.2015

01.12.2015

27/2015

Zbiór koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych

01.12.2015

01.12.2015

28/2015

Zbiór decyzji na konserwację urządzeń wodnomelioracyjnych

01.12.2015

01.12.2015

29/2015

Zbiór decyzji na ustalanie linii brzegowej

01.12.2015

01.12.2015

30/2015

Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

01.12.2015

01.12.2015

31/2015

Ewidencja wydanych kart wędkarskich

01.12.2015

01.12.2015

32/2015

Rejestr strażników społecznej straży rybackiej

01.12.2015

01.12.2015

33/2015

Rejestr zwolnień na zbieranie i transport odpadów bez zezwolenia

01.12.2015

01.12.2015

34/2015

Zbiór pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów

01.12.2015

01.12.2015

35/2015

Zbiór pozwoleń na wytwarzanie odpadów

01.12.2015

01.12.2015

36/2015

Zbiór zezwoleń na transport odpadów

01.12.2015

01.12.2015

37/2015

Zbiór zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów

01.12.2015

01.12.2015

38/2015

Osoby fizyczne i prawne będące użytkownikami wieczystymi gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

01.12.2015

01.12.2015

39/2015

Osoby fizyczne i prawne będące użytkownikami  wieczystymi gruntów stanowiących własność Powiatu Międzychodzkiego

01.12.2015

01.12.2015

40/2015

Osoby fizyczne i prawne będące trwałymi zarządcami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

01.12.2015

01.12.2015

41/2015

Osoby fizyczne i prawne będące trwałymi zarządcami gruntów stanowiących własność Powiatu Międzychodzkiego

01.12.2015

01.12.2015

42/2015

Osoby fizyczne występujące o zaświadczenia potwierdzające stan prawny nieruchomości rolnych

01.12.2015

01.12.2015

43/2015

Osoby fizyczne i prawne występujące o zezwolenia na wykreślenie ciężarów i hipotek z księgi wieczystej

01.12.2015

01.12.2015

44/2015

Ewidencja gruntów i budynków

01.12.2015

01.12.2015

45/2015

Rejestr operatów geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

01.12.2015

01.12.2015

46/2015

Rejestr wniosków o klasyfikacje gruntów

01.12.2015

01.12.2015

47/2015

Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

01.12.2015

01.12.2015

48/2015

Rejestr wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

01.12.2015

01.12.2015

49/2015

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i   kartograficznych     

01.12.2015

01.12.2015

50/2015

Rejestr wydanych zezwoleń na lokalizację zjazdu

01.12.2015

01.12.2015

51/2015

Zbiór wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

01.12.2015

01.12.2015

52/2015

Rejestr przedsiębiorców prowadzących przewozy drogowe na potrzeby własne

01.12.2015

01.12.2015

53/2015

Rejestr wydanych zezwoleń na umieszczenie urządzeń obcych

01.12.2015

01.12.2015

54/2015

Rejestr wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

01.12.2015

01.12.2015

55/2015

Rejestr wydanych zezwoleń w przewozach regularnych i regularnych specjalnych

01.12.2015

01.12.2015

56/2015

Rejestr wydanych licencji i zezwoleń w zakresie przewozów osób i rzeczy

01.12.2015

01.12.2015

57/2015

Rejestr ewidencji instruktorów                                            

01.12.2015

01.12.2015

58/2015

Ewidencja kierowców

01.12.2015

01.12.2015

59/2015

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców                                                       

01.12.2015

01.12.2015

60/2015

Ewidencja pojazdów                                        

01.12.2015

01.12.2015

61/2015

Ewidencja diagnostów

01.12.2015

01.12.2015

62/2015

Stacje kontroli pojazdów

01.12.2015

01.12.2015

63/2015

 Awans zawodowy nauczycieli

01.12.2015

01.12.2015

64/2015

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

01.12.2015

01.12.2015

65/2015

Nauczanie indywidualne

01.12.2015

01.12.2015

66/2015

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia

01.12.2015

01.12.2015

67/2015

Projekt - ORE

01.12.2015

01.12.2015

68/2015

Zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli

01.12.2015

01.12.2015

69/2015

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej

01.12.2015

01.12.2015

70/2015

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu

01.12.2015

01.12.2015

71/2015

Ocena kierownictwa jednostek podległych

01.12.2015

01.12.2015

72/2015

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

01.12.2015

01.12.2015

73/2015

Skierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo - wychowawczych

01.12.2015

01.12.2015

74/2015

Rejestr legitymacji  osób niepełnosprawnych

01.12.2015

23.03.2016

75/2015

Rejestr wniosków w sprawie wydania orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności

30.03.2016 11.04.2016
76/2016

Rejestr wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

30.03.2016 11.04.2016

 

   

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Wicenty 11-03-2016 09:06:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Wicenty 11-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Dorota Wicenty 12-04-2016 08:12:59