Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

 

Starosta Międzychodzki

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I S T A N O W I Ą C Y C H W Ł A S N O Ś Ć

S K A R B U P A Ń S T W A

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

 

Nieruchomość z oznaczeniem księgi

wieczystej:

 

 

KW nr PO2A/00037041/3 - nieruchomość gruntowa zabudowana; grunt stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej; budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;

Oznaczenie wg danych z ewidencji

gruntów i budynków:

 

działka nr 1596/1

obręb: Międzychód

gmina: Międzychód

 

Powierzchnia nieruchomości:

 

0,7542 ha

Opis nieruchomości:

 

nieruchomość zabudowana wykorzystywana jako tereny przemysłowe;

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego gminy Międzychód dla obrębów: Międzychód, Bielsko, Wielowieś, Dzięcielin

symbol 1P/U

tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub zabudowy usługowej;

 

Termin zagospodarowania nieruchomości.

nie dotyczy

Cena nieruchomości:

320.460,00 zł

(słownie: trzystadwadzieściatysięcyczterystasześć-dziesiątzłotych 00/100)

  • stanowi cenę ustaloną za nabycie prawa własności gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym i jest równa wartości prawa własności;

  • netto ( bez podatku VAT)

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

nie dotyczy

Wysokość opłaty rocznej.

nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat.

nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat.

nie dotyczy

Wysokość pierwszej opłaty.

nie dotyczy

Informacje o formie sprzedaży:

 

sprzedaż - w drodze bezprzetargowej - nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - w oparciu o zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 500/17 z dnia 18 października 2017r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1

i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami [ugn] - (jedn. tekst Dz. U. 2016.2147 ze zm.)

 

Do dnia 11 grudnia 2017r.

 

Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Międzychodzie przy ul. 17 Stycznia 143, budynek B, pokój nr 115 w godz. [800-1500].

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni ( tj. od dnia 30.10.2017r. do 20.11.2017r.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Liśkiewicz 30-10-2017 15:40:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Liśkiewicz 30-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Ewa Liśkiewicz 30-10-2017 15:41:33