Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

P R O T O K Ó Ł XIV/2015 z dn.04.02.2016r.

P R O T O K Ó Ł   XIV/2015

 

 

z  sesji  Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu  04 lutego  2016 r.

 

Posiedzenie odbyło się sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 13:30

 

Ad.1                           Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu powitał wszystkich uczestników dzisiejszych obrad sesji.
Po stwierdzeniu, iż w posiedzeniu bierze udział 15 radnych , co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały i decyzje, otworzył obrady  XIV sesji Rady Powiatu Międzychodzkiego. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Listy gości stanowią załączniki nr 2,3,4.

Ad.2                           Uwagi do porządku obrad

Nie wniesiono żadnych uwag.

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu:

  1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.Uwagi do porządku obrad.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady Powiatu.

  4.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

  5.Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015r.

  6.Sprawozdanie stałych komisji Rady Powiatu z działalności w 2015 roku.

  7.Podjęcie uchwał w sprawie:

  • najmu pomieszczeń w budynku przy ul.17 Stycznia 143 stanowiącego własność powiatu międzychodzkiego,
  • najmu pomieszczenia w budynku przy ul.17 Stycznia 143 stanowiącego własność powiatu międzychodzkiego,
  • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok,
  •  
  • przyjęcia planów pracy stałych komisjiRady Powiatu na 2016 rok.

  8. Interpelacje, zapytania i wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

Ad.3                           Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady Powiatu

Za przyjęciem protokołu głosowano- 15 za.

 

Ad.4                           Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między
                                   sesjami

Informacja stanowi załącznik nr 5.

Radny p.Mieczysław Buda zapytał , czy powiat ma opracowaną strategię rozwoju.

Starosta powiedział, że powiaty nie są zobowiązane do uchwalenia takiej strategii – jest to obowiązkiem gmin. „To co mieliśmy zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej było określone  w Planie Rozwoju Lokalnego ,w którym nie było zbyt wielu zadań. W opracowaniu
Strategii Rozwoju Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2024 winny się znaleźć takie działy jak rolnictwo, leśnictwo, transport (te działy, za które odpowiada powiat) firma która będzie to robiła będzie pozyskiwała dane z gmin i z naszego powiatu. By dostać dotacje na środki z WRPO winniśmy taka strategię posiadać.”

Radna p.Ewa Kolan zapytała , czy mieszkańcy przy ul.Wronieckiej w Sierakowie. wiedzieli o zmianie opłat za ogrzewanie ich budynku i że będzie takie drogie.

Starosta wyjaśnił, iż wszyscy mieszkańcy otrzymali pismo informujące o zmianie systemu  ogrzewania oraz o tym że będzie ono droższe. Mieszkańcy mieli zadecydować, czy się odłączają, czy pozostają w tym systemie.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał:

  • w jaki sposób będą przyjmowane osoby do placówki Stowarzyszenie „Przyszłość” po wprowadzeniu zadania publicznego „Prowadzenie na terenie Powiatu Międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo –wychowawczej typu socjalizacyjnego,
  • czy szkoły ZS Nr 1,ZS w Sierakowie zabezpieczyły wkłady własne umożliwiające aplikowanie o ośrodki unijne w ramach konkursów WRPO, i o co mogą aplikować szkoły,
  • czy zabezpieczenie środków dla Gimnazjum w Sierakowie jest kwotą ,którą oczekiwał Zarząd Powiatu.

Starosta określił zabezpieczenie środków dla Gimnazjum -  „jest to kwota bliższa potrzebom utrzymania szkoły. Nie mogę określić o co będą aplikowały szkoły. Wiem, że ZS w Sierakowie chce zrobić pracownię nauczania zawodu rybaka. Mogą to być również pracownie komputerowe. Odnośnie Stowarzyszenia to jest wygospodarowany pokój dla trzech osób a wyżywienie dla 14 osób.”

 

 

Ad.5                           Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa
                                   i Porządku za 2015r.

Załącznik nr 6.

 Ad.6                          Sprawozdanie stałych komisji Rady Powiatu z działalności
                                   w 2015 roku

 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  Zdrowia i Spraw Społecznych przedstawił p.Andrzej Szulc i stanowi załącznik nr 7.

Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rozwoju i Mienia  Powiatowego przedstawił  p.Hubert Dorna.

Załącznik nr 8.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego odczytał p.Henryk Piechowiak.

Załącznik nr 9.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił p.Daniel Kozubowski.

Załącznik nr 9a.

 

Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie najmu pomieszczeń w budynku
 „a”                            przy ul.17 Stycznia 143 stanowiącego własność powiatu
                                   międzychodzkiego

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke.

 

 

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 15 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 15 za.

Uchwała nr  XIV/77/2016 stanowi załącznik nr 10.

 

Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie najmu pomieszczenia w budynku        
„b”                             przy ul.17 Stycznia 143 stanowiącego własność powiatu
                                   międzychodzkiego

 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 15 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 15 za.

Uchwała nr  XIV/78/2016 stanowi załącznik nr 11.

 

 

Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu  
„c”                             na 2016 rok

 

 

Projekt uchwały odczytał p.Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 15 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 15 za.

Uchwała nr  XIV/79/2016 stanowi załącznik nr 12.

 

 

Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  planu pracy Komisji
„d”                             Rewizyjnej Rady Powiatu na 2016 rok

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 15 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 15 za.

Uchwała nr  XIV/80/2016 stanowi załącznik nr 13.

 

 

Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych    
„e”                             komisji  Rady Powiatu na 2016 rok

 

Projekt uchwały odczytał p.Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 15 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 15 za.

Uchwała nr  XIV/81/2016 stanowi załącznik nr 14.

 

Ad. 8                          Interpelacje, zapytania i wnioski

 

Radny p.Daniel Kozubowski podziękował Zarządowi Powiatu za otwarcie punktów porad prawnych w Kwilczu i Chrzypsku Wielkim.

WNIOSKI:

1.Radny p.Daniel Kozubowski wnioskuje o zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg
   Krajowych i Autostrad o podjęcie tematu wyprostowania drogi krajowej  nr 24 za  
   miejscowością Lubosz (przejazd kolejowy).

2.Radny p.Władysław Wieczorek wnioskuje w  imieniu mieszkańców Dormowa 
   o dokonanie konserwacji  szosy od drogi wojewódzkiej do wsi Dormowo.

Radna p.Kaludia Kolanowska-Sroka podziękowała radnym za złożone gratulacje z okazji urodzin syna.

Odbyła się projekcja filmu promującego powiat międzychodzki.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 03 marca 2016r. natomiast posiedzenie stałych Komisji Rady w dniu
01 marca 2016r. w ZS Nr 3 w Międzychodzie.

 

Ad.9                           Zakończenie obrad

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący p.Rafał Litke podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach i zamknął XIV sesję Rady Powiatu.

 

Obrady zakończono o godzinie15:20

 

Protokołowała

Krystyna Talarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 15-06-2016 10:54:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 15-06-2016 10:54:20