Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XII/61/2015w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

  

UCHWAŁA NR XII /61/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia  19  listopada  2015r.

w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445) oraz art.  211, 212, 214, 215,  222, 235-237, 257, 259  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1.  Ustala się dochody budżetu powiatu  na rok 2015 w łącznej kwocie  44.764.609,01 zł,

            z tego:

- dochody bieżące w kwocie     42.834.076,01 zł,

   - dochody majątkowe w kwocie  1.930.533,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem  nr 1 do uchwały.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

          1)  Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych   
 zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                     4.984.650,99 zł,                               

      zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości                                   1.000,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości         2.406.694,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

w wysokości                                                                                    222.185,02 zł.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu  na rok 2015 w łącznej kwocie    45.603.094,43 zł, 

            z tego:

            -wydatki bieżące w kwocie                41.333.239,43 zł,

            - wydatki majątkowe w kwocie           4.269.855,00 zł,

            zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

          1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 
              wysokości                                   4.984.650,99 zł,

               zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości                                  1.000,00 zł ,                                                 zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 1. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                       2.406.694,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki  na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 202.681,02 zł.

§ 3. Deficyt   w kwocie 838.485,42 złotych zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości

        1.618.485,42 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

       780.000,00    złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

       emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.00,00 zł.,

        w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  

        3.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.676.712,00 zł.
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  662.974,00 zł.

 zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 3.000.000,00 złotych,  w tym: 

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości     3.000.000,00 zł  ,

§ 9. Dochody  z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy   Prawo  ochrony środowiska  przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony  środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości  70.705,00 zł,
 2.  rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym- 70.000,00 zł,
 3. rezerwę celową (na cele związane z opieką społeczną) – 0,00 zł
 4. rezerwę celową (na cele oświatowe) – 0,00 zł.
 5. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym
              z tytułu udzielonego poręczenia) – 0,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Pozostałe zapisy uchwały nr   III/18/2015 z dnia 15 stycznia 2015r.  pozostają bez    zmian.   

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu1 (1).doc (DOC, 131.00Kb) 2016-02-22 12:49:47 317 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 22-02-2016 12:49:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 22-02-2016 12:49:47