Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XI/59/2015w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: ?Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA Nr XI/59/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 22 października 2015 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie międzychodzkim”  współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 12 pkt 11, Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.) oraz   art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 ze zm.) Rada Powiatu Międzychodzkiego uchwala, co następuje:

 

§1.Zatwierdza się Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (I) POWR.01.01.01-30-0014/15, opracowany w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

§2.Projekt realizowany będzie w okresie od 27.04.2015 r. do 30.06.2016 r.

§3.   1. Całkowita wartość projektu, wymienionego w §1 wynosi 1.179.164,60zł.

        2. Do realizacji projektu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego beneficjenta.

 

 

§4   1. W ramach projektu zakłada się aktywizację 145 osób młodych w wieku 18-29 lat, należących do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

      2. Zgodnie z Planem Realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, wsparciem w ramach projektu zostaną objęte w szczególności osoby NEET w wieku 18-25 lat.

§5.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy   w Międzychodzie.

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XI/59/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 22 października 2015 r.

 

Opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (I)” jest odpowiedzią na nabór wniosków ogłoszony przez Wojewódzki Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 59 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie. 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 145 osób poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia). Zgodnie z Planem Realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, wsparciem w ramach projektu zostaną objęte w szczególności osoby NEET (osoby młode które nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą) w wieku 18-25 lat .

Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i trudności zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie będzie realizować odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, m. in.:  szkolenia indywidualne dla 5 osób, staże zawodowe w miejscu pracy dla 125 osób, a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze szkoleniem ABC przedsiębiorczości dla 15 osób.

Wartość projektu ogółem wynosi 1.179.164,60zł, z czego 1.006.199,60zł zaplanowane zostało do wydatkowania w roku 2015 a 172.965,00 w roku 2016.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 22-02-2016 12:41:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 22-02-2016 12:41:00