Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XI/58/2015w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: ? Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR   XI/58/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 22 października  2015 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „ Aktywizacja  zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim”  współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2015 r. poz. 149 ze zm.) oraz  art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 ze zm.) Rada Powiatu Międzychodzkiego uchwala, co następuje:

 

§1.Zatwierdza się Projekt Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (I) RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/15 opracowany w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§2.Okres realizacji projektu od 01.01.2015 r. do 30.06.2016 r.

§3 .  1.Całkowita wartość projektu, wymienionego w §1 wynosi 652.545,32zł.

        2.Do realizacji projektu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego beneficjenta.

§4.W ramach projektu zakłada się aktywizację 70 osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy.

§5.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie.

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XI/ 58  /2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 22 października 2015 r.

 

Opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie projekt Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (I) jest odpowiedzią na nabór wniosków ogłoszony przez Wojewódzki Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy-projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 31 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie. 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 70 osób powyżej 29 roku życia zakwalifikowane do profilu I pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu II (tzw. wymagający wsparcia).

Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i trudności zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie będzie realizować odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, m. in.:  szkolenia indywidualne dla 4 osób, staże zawodowe w miejscu pracy dla 36 osób, prace interwencyjne dla 14 osób, a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 16 osób.

Wartość projektu ogółem wynosi 652.545,32zł, z czego 540.000,00zł zaplanowane zostało do wydatkowania w roku 2015 a 112.545,32zł w roku 2016.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 22-02-2016 12:38:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 22-02-2016 12:38:44