Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XI/56/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kwilcz na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu- II etap?


UCHWAŁA NR XI/56/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kwilcz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu- II etap

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1445) oraz art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.Powiat Międzychodzki udzieli w roku 2016 pomocy finansowej Gminie Kwilcz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu - II etap”.

§ 2.Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej
ze środków budżetu Powiatu w wysokości 171.000,00 złotych (słownie: sto
siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

§ 3.Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady
rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Międzychodzkim
a Gminą Kwilcz.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr XI/56/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 22 października 2015 roku

Gmina Kwilcz planuje przystąpić w 2016 roku do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu - II etap”. Obecnie znaczne przeciążenie oczyszczalni oraz technologia powodują, że oczyszczalnia ta nie spełnia oczekiwań w zakresie dostaw ścieków oraz pojawiają się problemy w zakresie spełnienia wymogów ochrony środowiska. Realizacja modernizacji oczyszczalni ścieków uporządkuje gospodarkę ściekową na terenie zlewni oczyszczalni Lubosz, co wpłynie na poprawę jakości wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Spowoduje to również redukcję ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Zmniejszy się tym samym zagrożenie gruntów flory i fauny oraz przyrodnicze terenów. Inwestycja będzie miała także pozytywny wpływ na hydrosfery w sąsiedniej gminach. Zadanie to jest w związku z tym zadaniem priorytetowym gminy Kwilcz. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę wszystkich istniejących węzłów technologicznych, w tym części mechanicznej, biologicznej i przeróbki osadów ściekowych. Wybór rozwiązania technologicznego, w szczególności biologicznego oczyszczania ścieków, podyktowany został w głównej mierze składem i ilością doprowadzanych ścieków oraz wymaganiami co do jakości ścieków oczyszczonych. W ramach planowanej inwestycji planuje się remont wyposażenia technicznego i technologicznego przepompowni (wymianę pomp, armatury i rurociągów). Do przepompowni trafiać będą ścieki surowe dopływające z kanalizacji gminnej (miejscowości Lubosz i Daleszynek), skąd tłoczone będą przez pompy zatapialne do nowo projektowanej stacji mechanicznego oczyszczania ścieków.

Powiat udzieli Gminie pomocy finansowej na realizację powyższego zadania.

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, której podstawą jest umowa. Zgodnie natomiast z art. 216 ust. 2 pkt 5 wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą zostać przeznaczone na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wskazując na powyższe podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 22-02-2016 12:30:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 22-02-2016 12:30:25