Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 236/297/2023 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3; art. 259 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2023.1270 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023.103 ze zm.), art.10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw oraz § 8 ust. 2 i 6 uchwały nr XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na rok 2023 określonych załącznikiem nr 1 do uchwały XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 grudnia 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 85.187.559,72 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69.678.969,77 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 15.508.589,95 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.620.171,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 121.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 181.067,36 złotych.

§ 2. 1.Zmienia się plan wydatków budżetowych na rok 2023 określonych załącznikiem nr 2 do uchwały XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 grudnia 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 99.290.102,52 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 71.014.633,70 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 28.275.468,82 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.620.171,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 121.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 546.909,71 złotych.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 28.275.468,82 zł określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. 1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.656.478,95 złotych przeznacza się na:

1) wydatki w Dziale 852- Pomoc społeczna, Rozdziale 85202- Domy pomocy w wysokości 6.152.500,00 złotych na realizację zadań inwestycyjnych:

a) Rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych przy DPS Piłka-Zamyślin - kwota 1.911.000 zł.

b) Termomodernizacja budynków DPS w Łężeczkach- kwota 4.241.500 zł.

2) wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 8.503.978,95 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód - Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.629.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

3.Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.302.358,72 zł. przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 2.302.358,72 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

4. Środki z Funduszu Pomocy:

- w kwocie 1.860.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 1.860.000,00 złotych,

- w kwocie 165.245,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801-Oświata i wychowanie, w Rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne w kwocie 87.010,45 zł, w Rozdziale 80115 - Technika w kwocie 7.098,00 zł, w Rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące w kwocie 17.544,00 złotych, w Rozdziale 85406- Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w kwocie 53.592,55 złotych,

- w kwocie 4.140,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 4.140,00 złotych.

5. Odsetki bankowe od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 77.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

6. Odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy w wysokości 410,55 zł. przeznacza się na wydatki w R. 80105- Przedszkole specjalne. ”

§ 4Pozostałe zapisy uchwały nr XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 grudnia 2022 r. pozostają bez zmian.

§ 5Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 159.21Kb) 2023-10-16 10:01:55 53 razy
2 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 67.70Kb) 2023-10-16 10:01:55 53 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 159.92Kb) 2023-10-16 10:01:55 49 razy
4 Załącznik nr 3-doch.zad.zlec.adm.rzad.pdf (PDF, 16.61Kb) 2023-10-16 10:01:55 52 razy
5 Załącznik nr 3-wyd.zad.zlec.adm.rzad.pdf (PDF, 27.50Kb) 2023-10-16 10:01:55 50 razy
6 Załącznik nr 4-doch.poroz.z.adm.rzad.pdf (PDF, 11.03Kb) 2023-10-16 09:28:14 51 razy
7 Załącznik nr 4-wyd.poroz.z.adm.rzad.pdf (PDF, 11.85Kb) 2023-10-16 09:28:14 47 razy
8 Załącznik nr 5-doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2023-10-16 09:28:14 48 razy
9 Załącznik nr 5-wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.99Kb) 2023-10-16 09:28:14 47 razy
10 Załącznik nr 6-wydatki majątkowe.pdf (PDF, 18.75Kb) 2023-10-16 09:28:14 53 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 16-10-2023 09:28:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 12-10-2023
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 16-10-2023 10:03:34