Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert dla zadania polegającego na aktualizacji bazy GESUT prowadzonej w programie EWMAPA 14.11 FB dla terenu powiatu zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r., w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374). + ogłoszenie o wyniku

STAROSTWO POWIATOWE

w MIĘDZYCHODZIE

 

Międzychód, dnia 09 października 2023 r.

GN.z.6641.3.2023

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 złotych na

 

 Aktualizacja bazy GESUT  dla terenu powiatu międzychodzkiego zgodnie ze standardami określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374).

 

 

Oferty złożyły następujące podmioty:

 

Lp.

 

Podmiot

 

Oferowana cena brutto za usługę (PLN)

1

Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c.

ul. Radzikowskiego 65K/12 31-315 Kraków

 

58 990,00-

2

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

 

59 040,00-

3

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław

 

115 858,62-

 

4

KRAKSURV Maciej Orkisz

ul. Jakuba Majora 54/5, 31-422 Kraków

 

22 150,00-

zwolnienie z podatku VAT

5

UNIMAP s.c. J. Bryk D. Malcharek

ul. Gliwicka 127, 40-856 Katowice

 

 119 890,00-

 

6

GEORES Sp. z o.o.

ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów

 

70 110,00-

7

OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna

ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

 

153 627,00-

8

ScanGIS Cibor Paweł

ul. Limanowskiego 22/6, 10-343 Olsztyn

 

40 590,00-

9

GEO-SKAN sp. z o.o.

ul. Gdańska 27, 41-800 Zabrze

 

92 250,00-

 

Z postępowania wykluczono ofertę nr 4 z powodu rażąco niskiej wyceny usługi względem pozostałych ofert oraz ofertę nr 9 z uwagi na braki w złożonej ofercie.

 

Wykonawcę wyłoniono na podstawie najniższej ceny brutto złożonej w formularzu ofertowym. Wybrano ofertę firmy ScanGis Cibor Paweł z siedzibą w Olsztynie (poz. 8), za kwotę brutto: 40 590,00 złotych  (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt i 00/100).

 

 

                                                                                                   Z up. STAROSTY

                                                                                              mgr Waldemar Górczyński

                                                                                                    WICESTAROSTA

                                                                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

                                                                                          /podpis organu lub upoważnionej osoby/

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STAROSTWO POWIATOWE

w MIĘDZYCHODZIE

 

Międzychód, dnia 27 września 2023 r.

GN.z.6641.3.2023

 

Jednostki wykonawstwa

 

 

Zapytanie ofertowe

 

na wykonanie aktualizacji powiatowej bazy GESUT

 

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.), Zarząd Powiatu Międzychodzkiego, zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000 tys. złotych dla zadania polegającego na aktualizacji bazy GESUT prowadzonej w programie EWMAPA 14.11 FB dla terenu powiatu zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r., w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego

ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód

 

2. Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wartości kwoty 130 000 tys. złotych w trybie zapytania  o cenę.

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Aktualizacji bazy GESUT prowadzonej w programie EWMAPA 14.11 FB dla terenu powiatu zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r., w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374)

 

4. Termin wykonania zamówienia:

Prace opisane w przedmiocie zamówienia winny zostać wykonane po podpisaniu umowy w terminie  

do 15 grudnia 2023 roku.

 

5. Wymagania i warunki realizacji zamówienia:

  • Oferent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia; (wymagane upr. zawod. zak.1 dla kierownika prac
  • dokumentacja winna być opracowana w zakresie wynikającym z opracowanych warunków technicznych oraz zgodnie z obowiązującymi standardami w postaci elektronicznej;
  • cena opracowania przedstawiona w ofercie musi uwzględniać wszelkie koszty materiałów wyjściowych i pomocniczych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  • Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres oferenta, cena ofertowa, miejsce i data sporządzenia oferty oraz podpis oferenta);
  • zaakceptowany wzór umowy (w postaci parafki wykonanej na każdej stronie umowy) stanowiący załącznik nr 2,
  • zaakceptowane warunki techniczne stanowiące załącznik nr 3,
  • kopia uprawnień zawodowych ustanowionego kierownika prac zak. 1 załącznik nr 4  

7. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena.

8. Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie

ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód

blok A II piętro pok. nr 208 sekretariat lub biuro podawcze - parter

 

  do dnia 05.10.2023 r. (decyduje data wpływu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „GESUT”.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie

ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód

w dniu 06.10.2023r. o godz. 12:00, Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  I piętro bud. B pok.121

 

10. Dodatkowych informacji udziela:

    Wojciech Pawlak – Geodeta Powiatowy,

    tel. 95-748-87-29, e-mail: geodezja@powiat-miedzychodzki.pl.

 

                                                                                              

                                                                                                      Z up. STAROSTY

                                                                                              mgr Waldemar Górczyński

                                                                                                    WICESTAROSTA

                                                                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

                                                                                        /podpis organu lub upoważnionej osoby/

Załączniki:

  1. formularz ofertowy,
  2. projekt umowy,
  3. warunki techniczne.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 4 form_ofe.docx (DOCX, 18.36Kb) 2023-09-28 13:24:02 68 razy
2 2 proj_umowa.docx (DOCX, 34.40Kb) 2023-09-28 13:24:02 61 razy
3 4 war_tech_GESUT.docx (DOCX, 83.89Kb) 2023-09-28 13:24:02 70 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 28-09-2023 13:24:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 28-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 09-10-2023 16:03:44