Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr LII/291/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz.1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023.103 ze zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie 79.582.154,27 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.330.269,32 zł

- dochody majątkowe w kwocie 15.251.884,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.133.693,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 121.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 181.067,36 złotych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie 95.684.697,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 67.668.577,25 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 28.016.119,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.133.693,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 121.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 546.909,71 złotych.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 28.016.119,82 zł określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 3. Deficyt w kwocie 16.102.542,80 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -3.931.698,72 zł,

2) kredytów - 1.304.064,00 złotych,

3) wolnych środków których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 402.312,00 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych - 10.341.371,68 zł,

5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 123.096,40 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16.798.478,80 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.238.402,47 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.285.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 6. Określone załącznikiem nr 8 do uchwały XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15.12.2022 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Pozostałe zapisy uchwały nr XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 grudnia 2022 r. pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 208.46Kb) 2023-06-27 09:54:24 69 razy
2 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 66.16Kb) 2023-06-27 09:54:24 71 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 157.02Kb) 2023-06-27 09:54:24 63 razy
4 Załącznik nr 3-doch.zad.zlec.adm.rzad.pdf (PDF, 15.66Kb) 2023-06-27 09:54:24 66 razy
5 Załącznik nr 3-wyd.zad.zlec.adm.rzad.pdf (PDF, 26.96Kb) 2023-06-27 09:54:24 70 razy
6 Załącznik nr 4-doch.poroz.z.adm.rzad.pdf (PDF, 11.65Kb) 2023-06-27 09:53:51 67 razy
7 Załącznik nr 4-wyd.poroz.z.adm.rzad.pdf (PDF, 11.84Kb) 2023-06-27 09:53:51 69 razy
8 Załącznik nr 5-doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2023-06-27 09:53:51 70 razy
9 Załącznik nr 5-wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.99Kb) 2023-06-27 09:53:51 68 razy
10 Załącznik nr 6- PiR.pdf (PDF, 8.58Kb) 2023-06-27 09:53:51 67 razy
11 Załącznik nr 7-dot.dla.jedn.sekt.fin.publ.pdf (PDF, 20.93Kb) 2023-06-27 09:51:35 66 razy
12 Załącznik nr 7-dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ.pdf (PDF, 18.35Kb) 2023-06-27 09:51:35 66 razy
13 Załącznik nr 8-doch.oś.pdf (PDF, 10.59Kb) 2023-06-27 09:51:35 173 razy
14 Załącznik nr 8-wyd.oś.pdf (PDF, 13.80Kb) 2023-06-27 09:51:35 74 razy
15 Załącznik nr 9-wydatki majątkowe.pdf (PDF, 18.10Kb) 2023-06-27 09:51:35 67 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 27-06-2023 09:51:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 22-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 27-06-2023 09:54:24