Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane polegające na ustawieniu barier drogowych, energochłonnych w pasie drogi powiatowej nr 1724P + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, na:

ustawienie barier drogowych


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na roboty budowlane, polegające
na ustawieniu barier drogowych energochłonnych w pasie drogi powiatowej nr 1724P (odc. DW160 – Dormowo), w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, od następującego przedsiębiorcy:

SERVITRANS sp. z o. o.

ul. Kasprzaka 70/11, 41-303 Dąbrowa Górnicza

oferowana cena netto: 16 880,00 zł, brutto: 20 762,40 zł

 

Zamawiający zaakceptował ofertę SERVITRANS sp. z o. o. Była to oferta spełniająca wymogi i korzystna dla Zamawiającego.

Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

Wicestarosta Międzychodzki
Waldemar Górczyński /-/

Międzychód, dnia 7 lipca 2023 r.


 

 

 

KD.7011.1.9.2023

 

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane polegające
na ustawieniu barier drogowych, energochłonnych w pasie drogi powiatowej  nr 1724P

 1. Zamawiający:

Powiat Międzychodzki z siedzibą w Międzychodzie,

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego

ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód

NIP: 595 – 13 – 95 – 213

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych ustawieniem nowych barier energochłonnych, w otoczeniu przepustu drogowego, w pasie drogi powiatowej nr 1724P
  odc. od drogi woj. nr 160 do m. Dormowo, na łącznej długości 52 m.

 

 1. Okres wykonywania zamówienia: do dnia: 31 lipca 2023 r.

 

 1. Formularz ofertowy oraz wzór umowy, dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg
  w Międzychodzie, ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również
  w internecie, na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytanie ofertowe do 130 tys. zł.

 

 1. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem :

"Oferta – ustawienie barier drogowych na drodze nr 1724P" należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 30 czerwca 2023 r.  
Oferta powinna składać się z wypełnionego kosztorysu ofertowego, formularza ofertowego oraz zaakceptowanego wzoru umowy.

 

 1. Kryterium wyboru ofert jest cena: (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą: 30 dni. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski , Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. (95) 748 36 90, fax (95) 748 37 90,
   e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

 1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci :
 1. Posiadający wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia – oferenci muszą wykazać w formularzu oferty, że w okresie 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizowali min. 2 zamówienia polegające na ustawieniu barier drogowych na długości min. 50 m.
 2. Posiadający odpowiedni potencjał techniczny – oferenci muszą oświadczyć w formularzu oferty, że dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przedstawienia dokumentów świadczących o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz ich wykluczenia w przypadku nieotrzymaniu wymaganych dokumentów.

 

 

 

Międzychód, dnia 20 czerwca 2023 r.  Starosta Międzychodzki

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 STAWIANIE BARIER DROGOWYCH - 1724P [SWZ].doc (DOC, 63.00Kb) 2023-06-20 12:27:42 85 razy
2 STAWIANIE BARIER DROGOWYCH - 1724P [zał. 1 - FORMULARZ OFERTOWY].doc (DOC, 37.50Kb) 2023-06-20 12:27:42 82 razy
3 STAWIANIE BARIER DROGOWYCH - 1724P [zał. 2 - WZÓR UMOWY].doc (DOC, 58.50Kb) 2023-06-20 12:27:42 66 razy
4 STAWIANIE BARIER DROGOWYCH - 1724P [zał. 3 - SST].docx (DOCX, 23.99Kb) 2023-06-20 12:27:42 77 razy
5 STAWIANIE BARIER DROGOWYCH - 1724P [zał. 4 - kosztorys].docx (DOCX, 14.63Kb) 2023-06-20 12:27:42 73 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 20-06-2023 12:27:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Tupcik 20-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Konopiński 10-07-2023 11:49:43