Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr 245/311/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 2024-01-26 10:46:10
dokument Uchwała nr 243/310/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie w roku 2024 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego." 2024-01-26 10:43:36
dokument Uchwała nr 243/309/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach 2024-01-26 10:42:20
dokument Uchwała nr 242/308/2023 z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń i obiektów oświatowych 2024-01-26 10:40:07
dokument Uchwała nr 242/307/2023 z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych na Konkurs pn. "Prowadzenie w roku 2024 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego" 2024-01-26 10:38:40
dokument Uchwała nr 242/306/2023 z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2024 2024-01-26 10:36:55
dokument Uchwała nr 240/305/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2024 r." 2024-01-26 10:34:14
dokument Uchwała nr 239/304/2023 z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na 2024 rok 2023-11-17 08:19:20
dokument Uchwała nr 239/303/2023 z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2024-2032 2023-11-17 08:18:30
dokument Uchwała nr 239/302/2023 z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych na Konkurs pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2024 r." 2023-11-17 08:17:18
dokument Uchwała nr 239/301/2023 z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r." 2023-11-17 08:16:12
dokument Uchwała nr 237/300/2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2024 r." 2023-11-03 15:11:49
dokument Uchwała nr 237/299/2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2024" 2023-11-03 15:10:13
dokument Uchwała nr 235/298/2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2024"* * Utrata mocy z dniem 18.10.2023 r. 2023-11-03 15:04:36
dokument Uchwała nr 235/297/2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 2023-11-03 15:03:11
dokument Uchwała nr 235/296/2023 z dnia 04 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023-2032 2023-11-03 15:01:50
dokument Uchwała nr 234/295/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2022 Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2023-11-03 15:00:06
dokument Uchwała nr 234/294/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 2023-11-03 14:58:51
dokument Uchwała nr 233/293/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Międzychód do kategorii dróg gminnych. 2023-10-09 13:18:15
dokument Uchwała nr 232/292/2023 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok. 2023-10-09 13:16:47
dokument Uchwała nr 231/291/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2738P odcinek ul. Kościuszki o dł. 371 m, w obrębie działki o nr ewid. 526/1, obręb Glinno, gmina Nowy Tomyśl 2023-09-07 14:53:09
dokument Uchwała nr 231/290/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych. 2023-09-07 14:51:47
dokument Uchwała nr 230/289/2023 z dnia 24.08.2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie 2023-08-30 08:38:18
dokument Uchwała nr 227/288/2023 z dnia 20.07.2023 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni wypoczynkowej i terapeutycznej przy budynkach Domu Pomocy Społecznej Piłka ? Zamyślin 2023-07-21 13:03:12
dokument Uchwała nr 226/287/2023 z dnia 13.07.2023 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-21 13:01:48
dokument Uchwała nr 226/286/2023 z dnia 13.07.2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie 2023-07-21 13:00:40
dokument Uchwała nr 226/285/2023 z dnia 13.07.2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie 2023-07-21 12:59:43
dokument Uchwała nr 226/284/2023 z dnia 13.07.2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie 2023-07-21 12:58:48
dokument Uchwała nr 226/283/2023 z dnia 13.07.2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Międzychodzie 2023-07-21 12:57:42
dokument Uchwała nr 226/282/2023 z dnia 13.07.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla otwarcia i oceny ofert złożonych na konkurs pn.: Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 6 Włączenie społeczne Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne - RPZ w zakresie rehabilitacji dzieci z chorobami neurologicznymi 2023-07-21 12:56:02
dokument Uchwała nr 226/281/2023 z dnia 13.07.2023 r. w sprawie przekazania środków trwałych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2023-07-21 12:54:38
dokument Uchwała nr 224/280/2023 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w Międzychodzie" 2023-07-21 12:48:51
dokument Uchwała nr 224/279/2023 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 2023-07-21 12:46:43
dokument Uchwała nr 223/278/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Międzychodzkiego jako lidera do realizacji zadania w zakresie "Usługi społeczne i zdrowotne-RPZ w zakresie rehabilitacji dzieci z chorobami neurologicznymi" 2023-06-29 11:53:48
dokument Uchwała nr 222/277/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy jako partner w ramach ogłoszonego z dniem 28.04.2023 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 2027 naboru wniosków nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 2023-06-29 11:52:28
dokument Uchwała nr 220/276/2023 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Międzychodzkiego Raportu o stanie Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok 2023-05-30 12:09:51
dokument Uchwała nr 218/275/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Międzychodzki 2023-05-17 13:17:51
dokument Uchwała nr 215/274/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie, ul. św. Jana Pawła II 6a, 64-400 Międzychód 2023-05-17 13:16:46
dokument Uchwała nr 215/273/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Międzychodzie, ul. Gen. Sikorskiego 27, 64-400 Międzychód 2023-05-17 13:15:29
dokument Uchwała nr 213/272/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia podmiotu świadczącego badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Międzychodzie 2023-04-05 13:30:21
dokument Uchwała nr 213/271/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok 2023-04-05 13:29:18
dokument Uchwała nr 212/270/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie, ul. św. Jana Pawła II 6a, 64-400 Międzychód 2023-03-29 13:00:07
dokument Uchwała nr 212/269/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie, ul. św. Jana Pawła II 6b, 64-400 Międzychód 2023-03-29 12:58:31
dokument Uchwała nr 212/268/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Międzychodzie, ul. Gen. Sikorskiego 27, 64-400 Międzychód 2023-03-29 12:57:11
dokument Uchwała nr 212/267/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie, ul. B. Chrobrego 13, 64-400 Międzychód 2023-03-29 12:55:46
dokument Uchwała nr 212/266/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie, ul. św. Jana Pawła II 6a, 64-400 Międzychód 2023-03-29 12:54:16
dokument Uchwała nr 210/265/2023 z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Międzychodzkiego 2023-03-29 12:49:20
dokument Uchwała nr 209/264/2023 z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie na rok 2023 2023-03-29 12:45:48
dokument Uchwała nr 209/263/2023 z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie na rok 2023 2023-03-29 12:44:47
dokument Uchwała nr 206/262/2023 z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 104/136/2021 z dnia 18.02.2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Międzychodzkiego jako partnera do realizacji projektu pn. "Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego skierowanego do dzieci i młodzieży na terenie powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego" 2023-02-28 09:49:08
dokument Uchwała nr 206/261/2023 z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej" ul. Gazowniczej w Międzychodzie" 2023-02-28 09:48:17
dokument Uchwała nr 204/260/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Kwilcz do kategorii dróg gminnych 2023-02-28 09:47:02
dokument Uchwała nr 202/259/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2023 2023-01-16 14:59:38
dokument Uchwała nr 201/258/2023 z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2023-01-16 14:58:02
dokument Uchwała nr 201/257/2023 z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 2023-01-16 14:56:02