Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XLVI/262/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata na lata 2023?2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6. Art.232, ust.2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2022.1634 ze zm) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2022.1526 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzychodzkiego obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§2. Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją przedsięwzięć,

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

  3. do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVI/209/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2026 wraz z uchwalonymi do niej zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 objaśnienia do WPF 2023.pdf (PDF, 154.12Kb) 2023-01-10 12:11:03 102 razy
2 Załącznik nr 1 - WPF.pdf (PDF, 3.06Mb) 2023-01-10 12:11:03 89 razy
3 Załącznik nr 2 - Wykaz przedsiewzieć do WPF.pdf (PDF, 149.49Kb) 2023-01-10 12:11:03 95 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 10-01-2023 12:11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 15-12-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 10-01-2023 12:12:43