Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 194/245/2022 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3; art. 259 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022.1634 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i 6 uchwały nr XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na rok 2022 określonych załącznikiem nr 1 do uchwały XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 80.081.037,51 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.988.604,51 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 15.092.433,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

  1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.499.868,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

  2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 152.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

  3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

  4. Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 63.996,32 złotych.

§ 2.1.Zmienia się plan wydatków budżetowych na rok 2022 określonych załącznikiem nr 2 do uchwały XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 83.995.885,17 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 60.811.091,22 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 23.184.793,95 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

  1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.499.868,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

  2. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 152.797,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

  3. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

  4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 664.060,90 złotych.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.216.992,31 zł.

  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.047.820,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.929.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”,

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195- Pozostała działalność, w wysokości 300.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.950.000,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 8.550.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód - Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”,

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, w wysokości 5.400.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek wiatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 217.073,49 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852 - Pomoc Społeczna, Rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w kwocie 217.073,49 zł.

4. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.302.357,72 zł. przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 2.302.357,72 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

5. Środki z Funduszu Pomocy:

- w kwocie 1.360.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 1.360.000,00 złotych,

- w kwocie 46.377,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801-Oświata i wychowanie, Rozdziale 80115- Technika w kwocie 11.235,00 złotych, w Rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące w kwocie 9.483,00 złotych, w Rozdziale 85406- Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w kwocie 19.617,00 złotych oraz w Rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne w kwocie 6.042,00 złotych,

- w kwocie 3.671,20 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 3.671,20 złotych.”

§ 5. Pozostałe zapisy uchwały XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021r pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uzasadnienie.pdf (PDF, 178.22Kb) 2022-11-30 08:08:22 114 razy
2 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 72.42Kb) 2022-11-30 08:08:06 166 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 164.59Kb) 2022-11-30 08:08:06 115 razy
4 Załącznik nr 3-doch.zad.zlec.adm.rzad.pdf (PDF, 17.30Kb) 2022-11-30 08:08:06 147 razy
5 Załącznik nr 3-wyd.zad.zlec.adm.rzad.pdf (PDF, 29.84Kb) 2022-11-30 08:08:06 111 razy
6 Załącznik nr 4-doch.poroz.z.adm.rzad.pdf (PDF, 11.47Kb) 2022-11-30 08:08:06 107 razy
7 Załącznik nr 4-wyd.poroz.z.adm.rzad.pdf (PDF, 12.17Kb) 2022-11-30 08:06:28 101 razy
8 Załącznik nr 5-doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2022-11-30 08:06:28 107 razy
9 Załącznik nr 5-wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.99Kb) 2022-11-30 08:06:28 122 razy
10 Załącznik nr 6-dot.dla.jedn.sekt.fin.publ.pdf (PDF, 19.33Kb) 2022-11-30 08:06:28 172 razy
11 Załącznik nr 6-dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ.pdf (PDF, 17.34Kb) 2022-11-30 08:06:28 103 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 30-11-2022 08:06:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 24-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 30-11-2022 08:08:22