Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 ogłasza zapytanie ofertowe na usługi zimowego utrzymania chodników i dróg dla rowerów na terenie miasta Międzychód w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 10 kwietnia 2023 r. + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, na zimowe utrzymanie chodników i dróg dla rowerów w ciągach dróg powiatowych na terenie m. Międzychód i Dzięcielin w sezonie zimowym 2022 - 2023

 


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód,
ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi polegające na zimowym utrzymaniu chodników i dróg dla rowerów w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Międzychód i
m. Dzięcielin, w sezonie zimowym 2022 – 2023, nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Zamawiający unieważnił postępowanie.

 

Starosta Międzychodzki

Rafał Litke /-/

 

Międzychód, dnia 6 grudnia 2022 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 ogłasza zapytanie ofertowe na usługi zimowego utrzymania chodników i dróg dla rowerów na terenie miasta Międzychód

w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 10 kwietnia 2023 r.

 

Przedmiotem zamówienia są:

Prace z zakresu zimowego utrzymania chodników mające na celu zmniejszenie, ograniczenie lub usunięcie zakłóceń ruchu pieszych, wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

 

Do zimowego utrzymania chodników zalicza się:

 1. działania zasadnicze:
  1. odśnieżanie - usuwanie śniegu z chodników i dróg dla rowerów
  2. zwalczanie śliskości zimowej na chodnikach i dróg dla rowerów
  3. dyżury,
 2. działania towarzyszące:
  1. działania przygotowawczo-organizacyjne,
  2. przygotowanie sprzętu do wykonania prac (obsługa techniczna, zakup paliwa i oleju),
  3. nadzór nad załadunkiem materiałów z zachowaniem zasad p.poż i BHP), itp.

 

kody CPV:  90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń, 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania

 

Okres realizacji zadań: od 15 grudnia 2022 r. do 10 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych Zamawiającego (przeznaczonych na ten cel).

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) jest dostępna w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. Wigury 12 w godzinach od 7 do 15. SIWZ zamieszczono również na stronie BIP Starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl (w zakładce: „Zamówienia publiczne” - >„Zapytanie ofertowe do 130 tys. zł”).

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu z powodów, które wynikną wskutek okoliczności niezależnych, niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy lub działania siły wyższej.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Nie będzie wymagane złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Oferty z napisem „Zimowe utrzymanie chodników 2022-2023” należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 5 grudnia 2022 r.

Kryteriami wyboru ofert są:

 1. cena (waga kryterium: 100%) – według minimalizacji

Termin związania ofertą: 30 dni.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest Mariusz Osowski, nr tel. (95) 748 36 90, fax (95) 748 37 90, w godz. 7:00 - 15:00, e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl

 

Warunkiem ubiegania się o udzielenia zamówienia jest :

 • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia umożliwiającej realizację zamówienia
 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
 • posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

Sposób oceny spełniania warunków: na podstawie oświadczenia, stanowiącego część wzoru oferty.

 

 

 

 

Międzychód, dnia 21 listopada 2022 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 23. UTRZYMANIE ZIMOWE CHODNIKÓW.zip (ZIP, 586.59Kb) 2022-11-21 15:34:44 269 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 21-11-2022 15:34:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 21-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 07-12-2022 14:46:15