Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi ścinania poboczy gruntowych dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego w 2022 r. + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł,
na : wykonanie ścinki poboczy gruntowych dróg powiatowych nr 1739P, 1746P, 1749P, 1740P, 1732P.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu , 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na wykonanie ścinki poboczy gruntowych dróg powiatowych: 1739P odc. Lutom – Mościejewo oraz odc.
w m. Lubosz (ul. Sportowa), 1746P odc. w m. Chrzypsko Małe, 1749P odc. Gnuszyn –
gr. powiatu szamotulskiego, 1740P odc. od drogi kraj. nr 24 – Wituchowo i 1732P
odc. Prusim – droga kraj. nr 24, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta
od przedsiębiorcy:

 

Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek

Lisewo 39, 62-310 Pyzdry

oferowana cena netto: 48 517,92 zł

oferowana cena brutto: 59 677,04 zł

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 50 tys. zł.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, ze względu na niewystarczające, posiadane środki finansowe.

 

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

 

 

Międzychód, dnia 15 listopada 2022 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.19.2022

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi ścinania poboczy gruntowych dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego w 2022 r.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ścinania i uzupełniania poboczy gruntowych dróg powiatowych nr:

 1. 1739P odc. Lutom – Mościejewo oraz odc. w m. Lubosz (ul. Sportowa)
 2. 1746P odc. w m. Chrzypsko Małe
 3. 1749P odc. Gnuszyn – gr. powiatu szamotulskiego
 4. 1740P odc. od drogi kraj. nr 24 – Wituchowo
 5. 1732P odc. Prusim – droga kraj. nr 24

Łączna powierzchnia ścinania poboczy gruntowych wyniesie: 22 053,6 m2

 

Okres wykonywania zamówienia: do dnia: 12 grudnia 2022 r.

 

2. Formularz ofertowy oraz wzór umowy, dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również w internecie, na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytanie ofertowe do 130 tys. zł.

 

3. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem:

"Oferta – ścinka poboczy gruntowych 2022" należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 7 listopada 2022 r.  Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego i zaakceptowanego wzoru umowy.

 

4. Kryterium wyboru ofert jest cena: (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą: 30 dni. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1500,00 zł.

 

5. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski , Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. (95) 748 36 90, fax (95) 748 37 90,
 e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

6. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci :

 1. Posiadający wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia – oferenci muszą wykazać w formularzu oferty, że w okresie 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizowali min. 2 zamówienia polegające na mechanicznej ścince poboczy gruntowych dróg krajowych, wojewódzkich lub gminnych, gdzie zakres zadania obejmował nie mniej niż 15 000 m2.
 2. Posiadający odpowiedni potencjał techniczny – oferenci muszą wykazać w formularzu oferty, że dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności: min. 1 szt. frezarka / ścinarka samobieżną do mechanicznej ścinki poboczy gruntowych, min. 2 szt. samochody ciężarowe, samowyładowcze
 3. Dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oświadczą w formularzu oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przedstawienia dokumentów świadczących o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz ich wykluczenia w przypadku nieotrzymaniu wymaganych dokumentów.

 

 

 

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy w okresie ostatnich 7 lat od daty ogłoszenia zamówienia, świadczyli usługi na rzecz Starostwa Powiatowego w Międzychodzie i nie wywiązali się ze zleconych zadań.

 

 1. W przypadku uzyskania oferty korzystnej cenowo, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

Międzychód, dnia 21 października 2022 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ścinka poboczy.7z (7Z, 1.55Mb) 2022-10-21 13:54:37 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 21-10-2022 13:54:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 21-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 15-11-2022 14:44:50