Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 186/235/2022 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3; art. 259 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022.1634 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i 6 uchwały nr XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na rok 2022 określonych załącznikiem nr 1 do uchwały XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 73.425.396,66 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58.405.376,66 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 15.020.020,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.446.197,57 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 156.717,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 63.996,32 złotych.

§ 2. 1.Zmienia się plan wydatków budżetowych na rok 2022 określonych załącznikiem nr 2 do uchwały XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 82.661.332,52 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 59.570.121,57 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 23.091.210,95 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.446.197,57 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 156.717,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 664.060,90 złotych.

§ 3. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.929.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 300.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.950.000,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 8.550.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód - Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”.

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 5.400.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 217.073,49 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852 - Pomoc Społeczna, Rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w kwocie 217.073,49 zł”.

4.Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.302.357,72 zł. przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 2.302.357,72 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

5. Środki z Funduszu Pomocy:

- w kwocie 1.060.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 1.060.000,00 złotych,

- w kwocie 34.637,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801-Oświata i wychowanie, Rozdziale 80115- Technika w kwocie 10.543,00 złotych, w Rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące w kwocie 7.294,00 złotych oraz w Rozdziale 85406- Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w kwocie 16.800,00 złotych.

- w kwocie 1.487,05 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 1.487,05 złotych.”

§ 4. Pozostałe zapisy uchwały XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021r pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uzasadnienie.pdf (PDF, 151.17Kb) 2022-10-10 10:16:27 124 razy
2 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 69.17Kb) 2022-10-10 10:16:27 124 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 161.39Kb) 2022-10-10 10:16:27 135 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad.pdf (PDF, 17.20Kb) 2022-10-10 10:16:27 127 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad.pdf (PDF, 29.73Kb) 2022-10-10 10:13:19 124 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.47Kb) 2022-10-10 10:13:19 128 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 12.10Kb) 2022-10-10 10:13:19 117 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2022-10-10 10:13:19 124 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.99Kb) 2022-10-10 10:13:19 158 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 10-10-2022 10:13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 30-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 10-10-2022 10:16:27