Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 ogłasza zapytanie ofertowe na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 1 listopada 2022 r. do 10 kwietnia 2023 r. + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej  130 000 zł, na: usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie
od 1 listopada 2022 r. do 10 kwietnia 2023 r.
 

Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód,
ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023, dla następujących zadań:

Zadanie nr 1 – zimowe utrzymanie jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Międzychód oraz sąsiadujących miejscowościach

Zadanie nr 2 – zimo we utrzymanie jezdni dróg na południu gminy Międzychód

Zadanie nr 3 - zimowe utrzymanie jezdni dróg w Gminach Sieraków i Kwilcz 1

Zadanie nr 4 - zimowe utrzymanie jezdni dróg w Gminach Sieraków i Kwilcz 2

Zadanie nr 5 - zimowe utrzymanie jezdni dróg na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie oraz prowadzenie punktu załadunkowego dla jednostek zimowego utrzymania dróg powiatowych

Zadanie nr 6 - zimowe utrzymanie chodników i dróg dla rowerów na terenie miasta Międzychód

Zadanie nr 7 - działania specjalne z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, tj. usług sprzętowych przy załadunku jednostek ZUD na terenie Wydziału Komunikacji i Dróg w Międzychodzie oraz realizowanych w przypadku intensywnych opadów śniegu i występującej jego akumulacji w pasach dróg

 

Oferty zostały złożone przez następujących przedsiębiorców:

 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielsku

Bielsko, ul. Przemysłowa 1, 64-400 Międzychód

 1. Publiczny Transport Ciężarowy i Handel Roman Twardosz

ul. Główna 6, 64-412 Chrzypsko Wielkie

 1. Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny LECH Monika, Michał Szymanek S. C.

ul. Międzychodzka 12, 64-410 Sieraków

 1. Brukarstwo Jakub Ślusakowicz

Białcz 2A, 64-412 Chrzypsko Wielkie

 1. Konsorcjum firm:
 1. Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka

Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód (lider konsorcjum)

 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ÓSEMKA Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Portowa 8, 64-400 Międzychód (partner konsorcjum)

 1. „PROAGRO” Sp. z o. o.

ul. Polna 1, 64-412 Chrzypsko Wielkie

Dla ww. zadań zamawiający otrzymał następujące oferty:

 1. Dla zadania nr 1 (zimowe utrzymanie jezdni na terenie m. Międzychód oraz sąsiadujących miejscowościach), zamawiający otrzymał jedną ofertę złożoną przez firmę: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielsku.

Oferent deklaruje wykonywanie zadań zimowego utrzymania dróg za kwotę: 19 548,00 zł.

Oferta spełnia wymogi zamawiającego i jest kompletna.

 

 1. Dla zadania nr 2 (zimowe utrzymanie jezdni dróg na południu gminy Międzychód), zamawiający otrzymał jedną ofertę złożoną przez konsorcjum firm:
 1. Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ÓSEMKA Sp. z o. o. Sp. k.

Oferent deklaruje wykonywanie zadań zimowego utrzymania dróg za kwotę: 32 287,57 zł.

Oferta spełnia wymogi zamawiającego i jest kompletna.

 1. Dla zadania nr 3 (zimowe utrzymanie jezdni dróg w Gminach Sieraków i Kwilcz 1), zamawiający otrzymał jedną ofertę złożoną przez firmę Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny LECH Monika, Michał Szymanek S. C.

Oferent deklaruje wykonywanie zadań zimowego utrzymania dróg za kwotę: 22 874,40 zł

Oferta spełnia wymogi zamawiającego i jest kompletna.

 1. Dla zadania nr 4 (zimowe utrzymanie jezdni dróg w Gminach Sieraków i Kwilcz 2), zamawiający otrzymał jedną ofertę złożoną przez firmę Publiczny Transport Ciężarowy i Handel Roman Twardosz

Oferent deklaruje wykonywanie zadań zimowego utrzymania dróg za kwotę: 46 305,00 zł

Oferta spełnia wymogi zamawiającego i jest kompletna.

 1. Dla zadania nr 5 (zimowe utrzymanie jezdni dróg na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie oraz prowadzenie punktu załadunkowego dla jednostek zimowego utrzymania dróg powiatowych), zamawiający otrzymał dwie oferty:
  1. Brukarstwo Jakub Ślusakowicz

Oferent deklaruje wykonywanie zadań zimowego utrzymania dróg za kwotę: 52 779,60 zł

  1. PROAGRO” Sp. z o. o.

Oferent deklaruje wykonywanie zadań zimowego utrzymania dróg za kwotę: 44 193,60 zł

Zamawiający dokonując sprawdzenia i porównania ofert stwierdził:

 1. Oferta nr 1 (złożona przez Brukarstwo Jakub Ślusakowicz) dla zadania nr 5, nie spełnia minimalnych wymogów dot. deklarowanego sprzętu. Oferent zawarł w swojej ofercie deklarację wykonywania zadań zimowego utrzymania dróg ciągnikami
  o niewystarczającej mocy silników oraz zadeklarował wykonywanie zadań z zakresu załadunku jednostek zimowego utrzymania dróg sprzętem nie spełniającym wymogów zamawiającego.
 2. Oferta nr 2 (złożona przez firmę PROAGRO Sp. z o. o.) dla zadania nr 5, posiada błędy rachunkowe, w szczególności: błędnie podliczona wartość elementu rozliczeniowego: dyżurowanie koparki oraz błędnie podsumowana wartość całej oferty. Na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami), zamawiający dokonał poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie. Do porównania ofert przyjęto poprawioną wartość oferty tj. 54 561,60 zł.
 3. W ocenie zamawiającego, jedyną ofertą spełniającą wymogi zamawiającego
  dla zadnia nr 5 jest oferta firmy PROAGRO Sp. z o. o.
 1. W zadaniu nr 6 (zimowe utrzymanie chodników i dróg dla rowerów na terenie miasta Międzychód), zamawiający nie otrzymał ofert.
 2. Dla zadania nr 7 (działania specjalne z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, tj. usług sprzętowych przy załadunku jednostek ZUD na terenie Wydziału Komunikacji i Dróg w Międzychodzie oraz realizowanych w przypadku intensywnych opadów śniegu i występującej jego akumulacji w pasach dróg), zamawiający otrzymał oferty od następujących przedsiębiorców:
 1. Publiczny Transport Ciężarowy i Handel Roman Twardosz

ul. Główna 6, 64-412 Chrzypsko Wielkie

oferowany sprzęt:

spycharko - ładowarka – 1 szt., oferowany koszt pracy: 170,00 zł/r-g netto

ciągnik z napędem na 4 koła +pług – 1 szt., oferowany koszt pracy: 200,00 zł/r-g netto

Łączna wartość oferty: 3 996,00 zł brutto

 

 1. Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny LECH Monika, Michał Szymanek S. C.

ul. Międzychodzka 12, 64-410 Sieraków

oferowany sprzęt:

spycharko – ładowarka – 1 szt., oferowany koszt pracy: 170,00 zł/r-g netto

Łączna wartość oferty: 1 836,00 zł brutto

 

 1. Konsorcjum firm:
 1. Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ÓSEMKA Sp. z o. o. Sp. k.

oferowany sprzęt:

koparka do załadunku jednostek zimowego utrzymania dróg na placu ul. Wigury 12 – 1 szt., oferowany koszt pracy: 270,00 zł/r-g netto

równiarka – 1 szt. , oferowany koszt pracy: 550,00 zł/r-g netto

Łączna wartość oferty: 15 325,20 zł brutto

 

Zgodnie z pkt. 14 ppkt. 2 specyfikacji warunków zamówienia, dla zadania nr 7 dopuszcza się wybór wielu oferentów (zatrudnienia sprzętu od wielu wykonawców). Ponieważ żadna oferta
nie wyczerpuje zapotrzebowania zamawiającego, zamawiający zaakceptował wszystkie oferty dla zadania nr 7.

 

Zamawiający udziela zamówień na następujące zadania zimowego utrzymania dróg:

 1. W zakresie zadania nr 1: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielsku – ze względu na fakt,
  iż oferta przedsiębiorcy jest jedyną złożoną na przedmiotowe zadanie.
 2. W zakresie zadania nr 2: Konsorcjum firm: Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ÓSEMKA Sp. z o. o. Sp. k. – ze względu na fakt, iż oferta jest jedyną złożoną na przedmiotowe zadanie.
 3. W zakresie zadania nr 3: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny LECH Monika, Michał Szymanek S. C.– ze względu na fakt, iż oferta przedsiębiorcy jest jedyną złożoną
  na przedmiotowe zadanie.
 4. W zakresie zadania nr 4: Publiczny Transport Ciężarowy i Handel Roman Twardosz –
  ze względu na fakt, iż oferta przedsiębiorcy jest jedyną złożoną na przedmiotowe zadanie.
 5. W zakresie zadania nr 5: „PROAGRO” Sp. z o. o. – ze względu na fakt, iż oferta tego przedsiębiorcy jako jedyna spełnia wymogi zamawiającego.
 6. W zakresie zadania nr 7: zamawiający powierza realizację zamówienia firmom:
 1. Publiczny Transport Ciężarowy i Handel Roman Twardosz
 2. Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny LECH Monika, Michał Szymanek S. C.
 3. Konsorcjum firm: Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ÓSEMKA Sp. z o. o. Sp. k. ,

w zakresie odpowiadającym złożonym ofertom.

Oferenci zostaną zaproszeni do podpisania umów.

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

Międzychód, dnia 21 października 2022  r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 21. UTRZYMANIE ZIMOWE 2022-2023.zip (ZIP, 15.28Mb) 2022-10-06 15:01:07 125 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 06-10-2022 15:01:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 06-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 24-10-2022 14:48:01