Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w sezonie 2022/2023 + ogłoszenie o wyniku

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, na: dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w sezonie 2022/2023 r.

Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na dostawy soli drogowej, niezbrylającej o granulacji do 6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych, w ilości 150 Mg, z transportem do miejsc składowania zlokalizowanych w miejscowościach Międzychód oraz Chrzypsko Wielkie, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta od przedsiębiorcy:

HALIT Sp. z o. o.
ul. Kopalniana 1, 59-100 Polskowice

Oferowana cena netto za 1 Mg soli: 750,00 zł

Oferowana cena za dostawy soli przekracza środki finansowe, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zamawiający unieważnił postępowanie.

 

Wicestarosta Międzychodzki
Waldemar Górczyński /-/

Międzychód, dnia 19 sierpnia 2022 r.


KD.7011.1.14.2022

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w sezonie 2022/2023

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dostaw soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w sezonie zimowym 2022/2023. W zakres zamówienia wchodzi: dostawa soli kamiennej niezbrylającej gat. „DR” o granulacji do 6 mm, do zimowego utrzymania dróg, w ilości 150 Mg z transportem do miejsc składowania położonych w miejscowościach Międzychód oraz Chrzypsko Wielkie, wraz z uwzględnieniem w cenie kosztów transportu, załadunku i wyładunku.

 

Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na łączną ilość 150 Mg soli drogowej.

 

Tryb udzielenia zamówienia:

zapytanie ofertowe –nieobowiązkowe (poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych)

 

Kod CPV: 14.41.00.00–8: sól kamienna.

 

Terminy realizacji zamówienia:

od 1.11.2022 r.  do 31.03.2023 r.

 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SWZ) jest dostępna w Wydziale Komunikacji i Dróg w
Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. SWZ zamieszczono również w internecie, na stronie BIP starostwa: www.powiat.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce : „zapytanie ofertowe do 130 tys. zł”

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego.

 

4. Nie przewiduje się konieczności wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

5. Oferty z napisem - „Oferta  – dostawy soli w sezonie 2022/2023 ” należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 16 sierpnia 2022 r.

 

6. Kryterium wyboru ofert jest cena : (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą : 30 dni.

 

7. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest p. Mariusz Osowski , Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. 95 748 36 90, fax 95 748 37 90, ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00. Dopuszczalne jest przekazywanie informacji pisemnie , drogą listowną i faksem.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunkiem ubiegania się o udzielenia zamówienia jest:

  • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadanie wiedzy i doświadczenia umożliwiającej realizację zamówienia
  • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
  • posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

 

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

 

 

 

Międzychód, dnia 26 lipca 2022 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 DOSTAWA SOLI [SWZ].doc (DOC, 67.50Kb) 2022-07-27 12:07:45 141 razy
2 DOSTAWA SOLI [FORMULARZ OFERTOWY].doc (DOC, 50.00Kb) 2022-07-27 12:07:45 150 razy
3 DOSTAWA SOLI [WZÓR UMOWY ].doc (DOC, 42.50Kb) 2022-07-27 12:07:45 131 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 27-07-2022 12:07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 27-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 05-09-2022 13:23:21