Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLI/238/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 528) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021. poz.305 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie

71.401.830,13 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 56.986.840,13 zł

- dochody majątkowe w kwocie 14.414.990,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.821.925,96 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

  1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 156.717,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4,

  1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 56.996,32 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie

78.375.127,99 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 57.173.083,04 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 21.202.044,95 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.821.925,96 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

  1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 156.717,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4,

  2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 685.060,90 złotych

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.374.992,31 zł.

  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.041.154,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Określone załącznikiem nr 8 do uchwały XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21.12.2021 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 203.12Kb) 2022-06-27 13:53:08 151 razy
2 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 63.76Kb) 2022-06-27 13:53:08 230 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 154.75Kb) 2022-06-27 13:53:08 140 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.23Kb) 2022-06-27 13:52:47 132 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 28.16Kb) 2022-06-27 13:52:47 135 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.47Kb) 2022-06-27 13:52:47 133 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 12.11Kb) 2022-06-27 13:52:47 128 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.91Kb) 2022-06-27 13:52:47 179 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2022-06-27 13:51:18 133 razy
10 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 19.42Kb) 2022-06-27 13:51:18 138 razy
11 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 17.36Kb) 2022-06-27 13:51:18 132 razy
12 Załącznik nr 7 - doch.oś.pdf (PDF, 10.57Kb) 2022-06-27 13:51:18 127 razy
13 Załącznik nr 7 - wyd.oś.pdf (PDF, 12.87Kb) 2022-06-27 13:51:18 133 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 27-06-2022 13:51:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 23-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 27-06-2022 13:53:08