Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi letniego utrzymania dróg powiatowych w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, na: usługi letniego utrzymania dróg powiatowych w 2022 r.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Międzychód, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

ABC Zieleni Wojciech Mamet

ul. Daszyńskiego 11/3, 64-400 Międzychód

oferowana cena za wykonanie zadania: 40 000,00 zł brutto

 

 

 

Zamawiający unieważnił postępowanie. Oferowana kwota za wykonanie zadania jest większa od środków finansowych, zabezpieczonych na ten cel przez Zamawiającego.

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /

 

 

 

Międzychód, dnia 18 marca 2022 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.4.2022

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi letniego utrzymania dróg powiatowych w Międzychodzie

 

 1. Zamawiający:

Powiat Międzychodzki z siedzibą w Międzychodzie,

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego

ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód

NIP: 595 – 13 – 95 – 213

 

 1. Przedmiotem zamówienia są następujące zadania:
  1. mechaniczne zamiatanie jezdni bitumicznych dróg powiatowych
  2. ręczne lub mechaniczne oczyszczanie chodników, parkingów, zatok itp.
  3. wykaszanie traw i chwastów, usuwanie liści, śmieci i innych nieczystości z pasów zieleni, nasypów, poboczy nieutwardzonych,  rowów przydrożnych, skarp i terenów nieurządzonych w pasach drogowych

 

Powyższe czynności będą wykonywane na odcinkach dróg powiatowych położonych na terenie miasta Międzychód, w szczególności na drogach powiatowych:

  1. nr 1717P – ul. Dworcowa i Muchocińska w Międzychodzie (odc. od skrzyż. z ul. Piłsudskiego, do końca terenu zabudowanego na ul. Muchocińskiej)
  2. nr 1718P – ul. Gorzycka w Międzychodzie (odc. od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Cmentarną)
  3. nr 1719P – ul. św. Jana Pawła w Międzychodzie (odc. od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do końca m. Międzychód)
  4. nr 1720P – Plac Kościuszki (tylko główna jezdnia i jej bezpośrednie otoczenie), ul. Iczka, Plac Rolny, ul. Sportowa

 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w załącznikach do specyfikacji warunków zamówienia.

 

Okres wykonywania zamówienia: do dnia: 15 grudnia 2022 r.

 

 1. Formularz ofertowy oraz wzór umowy, dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również w internecie, na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro.

 

 1. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem :

"Oferta – letnie utrzymanie dróg powiatowych w Międzychodzie" należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,  ul. 17  Stycznia 143, do dnia 15 marca 2022 r.  Oferta powinna składać się z wypełnionego kosztorysu ofertowego, formularza ofertowego oraz zaakceptowanego wzoru umowy.

 

 1. Kryterium wyboru ofert jest cena: (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą: 30 dni. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski , Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. (95) 748 36 90, fax (95) 748 37 90,
   e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

 1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci :
 1. Posiadający wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, co oświadczą w formularzu ofertowym.
 2. Posiadający odpowiedni potencjał techniczny – oferenci muszą wykazać w formularzu oferty, że dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności min. 1 zamiatarką uliczną i min. 1 samochodem dostawczym. Zamawiający dopuszcza do składania oferentów mogących wykazać się sprzętem własnym, wynajętym lub zatrudnionym na zasadach podwykonawstwa.
 3. Dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co świadczą w formularzu oferty.

 

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

 

Międzychód, dnia 4 marca 2022 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 rys.3 - dr. nr 1718P.pdf (PDF, 2.53Mb) 2022-03-04 09:38:43 211 razy
2 ryz.4 - dr. nr 1717P.pdf (PDF, 4.31Mb) 2022-03-04 09:38:43 245 razy
3 szczegółowy zakres robót.pdf (PDF, 178.60Kb) 2022-03-04 09:38:43 160 razy
4 Letnie utrzymanie dróg powiatowych [swz].doc (DOC, 72.50Kb) 2022-03-04 09:38:15 155 razy
5 Letnie utrzymanie dróg powiatowych [formularz ofertowy].doc (DOC, 36.50Kb) 2022-03-04 09:38:15 191 razy
6 Letnie utrzymanie dróg powiatowych [wzór umowy].doc (DOC, 62.00Kb) 2022-03-04 09:38:15 202 razy
7 rys.1 - dr. nr 1719P.pdf (PDF, 2.48Mb) 2022-03-04 09:38:15 186 razy
8 rys.2 - dr. nr 1720P.pdf (PDF, 3.54Mb) 2022-03-04 09:38:15 207 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 04-03-2022 09:38:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 04-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 21-03-2022 12:19:10