Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 7 szt. drzew gatunku wiąz i klon zlokalizowanych na terenie PKP i gminy Międzychód + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, na:

usługi wycinki drzew


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługę wycinki 7 szt. zlokalizowanych
na działkach stanowiących własność Gminy Międzychód oraz Polskich Kolei Państwowych S. A.,
w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, od następujących przedsiębiorców:

 1. ELITELAS Sp. z o. o.

Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 2 222,00 zł, (brutto: 2 399,76 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki: 16 798,32 zł

 

 1. Paweł Jahns Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa

Wielowieś 40, 64-400 Międzychód

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 1 200,00 zł, (brutto: 1296,00 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki: 9 072,00 zł

 

 

Zamawiający wybrał ofertę firmy Paweł Jahns Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa.

Była to oferta najtańsza, spełniająca wymogi i korzystna dla Zamawiającego.


Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

Międzychód, dnia 10 marca 2022 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.2.2022

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 7 szt. drzew gatunku wiąz i klon zlokalizowanych na terenie PKP i gminy Międzychód

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew gatunku wiąz szypułkowy (6 szt.), klon jesionolistny (1 szt.), zlokalizowanych na działkach nr 1167/1, 1167/5, obr. Międzychód (teren stacji kolejowej PKP), nr 995 obr. Międzychód (droga gminna, dojazd do dworca PKP), nr 1110, obr. Międzychód (teren rowu melioracyjnego za
ul. Muchocińską). Wyznaczone do usunięcia drzewa kolidują z planowaną budową systemu odprowadzania wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P.
Dokładny wykaz usuwanych drzew, przedstawiono w zał. nr 1 do ogłoszenia. Dokumentację fotograficzną usuwanych drzew przedstawiono w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 1. zabezpieczenie miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w trakcie prowadzenia prac (dot. drzewa nr 6).
 2. zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów tych działań).
 3. ścięcie drzew piłą mechaniczną 7 szt. drzew możliwie blisko płaszczyzny otaczającego terenu
 4. przewóz pozyskanego drewna (grubizny) na adres:
  1. drzewa nr 1-5: Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód (plac Zamawiającego)
  2. drzewa nr 6-7: plac ciepłowni MPEC Międzychód (po uprzednim uzgodnieniu terminu wywozu z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie: p. Lidią Górną).
 5. likwidacja gałęzi i zanieczyszczeń powstałych po wycince, uprządkowanie terenu

 

3. Informacje odnośnie składanych ofert i szczegółów realizacji zadania:

 1. Oferent, składając ofertę na usuwanie drzew, określa cenę wykonania wycinki (kwotę, jaką Zamawiający zapłaci za każdą wyciętą sztukę drzewa)
 2. Drzewa wyznaczone do usunięcia, oznakowano farbą.
 3. Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się z sytuacją w terenie.
 4. Pozyskane drewno stanowi własność: drzewa 1-5 (Polskie Koleje Państwowe S. A.); drzewa 6-7 (Gmina Międzychód)
 5. W przypadku drzew nr 6-7 istnieje możliwość pierwokupu pozyskanego drewna przez wykonawcę wycinki, po ustaleniu warunków z Urzędem Miasta i Gminy Międzychód.

 

4. Terminy wykonania zadania: do dnia 31 marca 2022 r.

 

5. Formularz ofertowy i wzór umowy dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie ,
ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytania ofertowe do 130 tys. zł”

 

6. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "OFERTA – wycinka 7 szt. drzew z terenu PKP", należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 8 marca 2022 r.  Oferta powinna składać się z w1ypełnionego formularza ofertowego.

 

7. Kryterium wyboru ofert jest cena:

Zamawiający dokona porównania ofert, wybierając ofertę z najniższą ceną za wykonanie zadania.

 

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski, nr tel. (95) 748 36 90,
fax (95) 748 37 90, e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  Międzychód,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

9. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział przedsiębiorcy posiadający lub dysponujący sprzętem niezbędnym do wykonania zadania, posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, co potwierdzą w oświadczeniu stanowiącym część formularza ofertowego.

 

10. Oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedłożenia zamawiającemu polisy O. C. przed podpisaniem umowy.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferenta dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów udziału w postępowaniu oraz odrzucenia jego oferty w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

Załączniki:

 1. wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia
 2. formularz ofertowy
 3. wzór umowy
 4. dokumentacja fotograficzna zdjęć usuwanych
 5. kopie decyzji administracyjnych, zezwalających na usunięcie drzew
 6. szkic sytuacyjny (wyciąg z projektu budowy rurociągu) z zaznaczeniem lokalizacji drzew

 

 

 

 

Międzychód, dnia 23 luty 2022 r. /-/ Waldemar Górczyński - Wicestarosta

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz drzew.pdf (PDF, 109.54Kb) 2022-02-24 10:13:36 166 razy
2 zdjęcia.7z (7Z, 38.95Mb) 2022-02-24 10:13:36 157 razy
3 2. wycinka drzew-OFERTA.doc (DOC, 34.00Kb) 2022-02-24 10:12:24 152 razy
4 3. wycinka drzew-WZÓR UMOWY.doc (DOC, 50.50Kb) 2022-02-24 10:12:24 155 razy
5 decyzje - działki Gminy Międzychód.pdf (PDF, 1.07Mb) 2022-02-24 10:12:24 144 razy
6 decyzje - działki PKP.pdf (PDF, 1.15Mb) 2022-02-24 10:12:24 139 razy
7 mapa (1).pdf (PDF, 1.58Mb) 2022-02-24 10:12:24 152 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 24-02-2022 10:12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 24-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 10-03-2022 10:22:40