Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr 200/256/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń i obiektów oświatowych 2023-01-16 14:53:29
dokument Uchwała nr 200/255/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 2023-01-16 14:51:27
dokument Uchwała nr 199/254/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją zadania pn."Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2023-01-16 14:50:02
dokument Uchwała nr 197/253/2022 z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2023 2023-01-16 14:48:05
dokument Uchwała nr 197/252/2022 z dnia 08 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych 2023-01-16 14:46:40
dokument Uchwała nr 197/251/2022 z dnia 08 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat Międzychodzki do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023-01-16 14:43:16
dokument Uchwała nr 197/250/2022 z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r." 2023-01-16 14:32:15
dokument Uchwała nr 196/249/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2021 Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2023-01-16 14:27:44
dokument Uchwała nr 196/248/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 2023-01-16 14:25:51
dokument Uchwała nr 194/247/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2023 r." 2023-01-16 14:24:22
dokument Uchwała nr 194/246/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych na Konkurs pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r." 2023-01-16 14:22:55
dokument Uchwała nr 194/245/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 2023-01-16 14:20:09
dokument Uchwała nr 193/244/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za 2022 i 2023 rok 2023-01-16 14:15:28
dokument Uchwała nr 193/243/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2028 2023-01-16 14:13:38
dokument Uchwała nr 192/242/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych na Konkurs pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2023 r." 2022-11-15 13:34:22
dokument Uchwała nr 192/241/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na 2023 rok 2022-11-15 13:33:14
dokument Uchwała nr 192/240/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023-2028 2022-11-15 13:32:20
dokument Uchwała nr 191/239/2022 z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r." 2022-11-15 13:30:52
dokument Uchwała nr 189/238/2022 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2023 r." 2022-11-15 13:28:37
dokument Uchwała nr 189/237/2022 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie oraz powołania komisji konkursowej 2022-11-15 13:27:01
dokument Uchwała nr 187/236/2022 z dnia 06 października 2022 r. w sprawie konsultacji projektu "Program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2023" 2022-11-15 13:25:05
dokument Uchwała nr 186/235/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 2022-10-05 09:25:26
dokument Uchwała nr 185/234/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sieraków na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030 2022-10-05 09:24:13
dokument Uchwała nr 185/233/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. "Rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich powiatu międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych przy DPS Piłka-Zamyślin" 2022-10-05 09:22:55
dokument Uchwała nr 185/232/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. "Rozwój infrastruktury społecznej Powiatu Międzychodzkiego poprzez termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach etap I" 2022-10-05 09:20:54
dokument Uchwała nr 184/231/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. św. Jana Pawła II 6a w Międzychodzie 2022-10-05 09:19:06
dokument Uchwała nr 184/230/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego 2022-10-05 09:10:23
dokument Uchwała nr 184/229/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2023 rok 2022-10-05 09:09:19
dokument Uchwała nr 184/228/2022 z dnia 22 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych 2022-10-05 09:08:17
dokument Uchwała nr 180/227/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie 2022-08-19 08:33:56
dokument Uchwała nr 180/226/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie 2022-08-19 08:33:06
dokument Uchwała nr 180/225/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie 2022-08-19 08:32:11
dokument Uchwała nr 180/224/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie 2022-08-19 08:31:24
dokument Uchwała nr 179/223/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 2022-08-19 08:30:18
dokument Uchwała nr 179/222/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r. 2022-08-19 08:29:19
dokument Uchwała nr 174/221/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-19 08:21:49
dokument Uchwała nr 172/220/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 2022-07-06 10:29:56
dokument Uchwała nr 168/219/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 2022-06-03 10:11:33
dokument Uchwała nr 167/218/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2716 P na odcinku od km 0+000 do km 1+960 o dł. 1960 m 2022-06-03 08:37:50
dokument Uchwała nr 167/217/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Międzychód do kategorii dróg gminnych 2022-06-03 08:36:44
dokument Uchwała nr 167/216/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 2022-06-03 08:35:06
dokument Uchwała nr 167/215/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Międzychodzkiego Raportu o stanie Powiatu Międzychodzkiego za 2021 rok 2022-06-03 08:34:02
dokument Uchwała nr 164/214/2022 z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb małych grantów) ze środków z budżetu Powiatu Międzychodzkiego 2022-06-03 08:32:29
dokument Uchwała Nr 161/213/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej-ulica Sokoła w Międzychodzie" 2022-04-26 09:51:52
dokument Uchwała Nr 161/212/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 2022-04-26 09:50:37
dokument Uchwała Nr 161/211/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych do Zarządu Powiatu 2022-04-26 09:49:26
dokument Uchwała Nr 160/210/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzychód na lata 2022-2024 z perspektywą do roku 2028 2022-04-26 09:48:14
dokument Uchwała Nr 160/209/2022 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat Międzychodzki do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2022-04-26 09:47:07
dokument Uchwała Nr 160/208/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok 2022-04-26 09:43:59
dokument Uchwała Nr 156/207/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2024 2022-04-26 09:42:21
dokument Uchwała Nr 155/206/2022 z dnia 11 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych 2022-04-26 09:41:02
dokument Uchwała Nr 155/205/2022 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań 2022-04-26 09:40:09
dokument Uchwała Nr 152/204/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 2022-03-02 11:25:40
dokument Uchwała Nr 152/203/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 2022-03-02 11:24:44
dokument Uchwała Nr 151/202/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Sieraków do kategorii dróg gminnych 2022-03-02 11:23:16
dokument Uchwała Nr 151/201/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Sieraków do kategorii dróg gminnych 2022-03-02 11:22:21
dokument Uchwała Nr 149/200/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2022-03-02 11:20:20
dokument Uchwała Nr 149/199/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie na rok 2022 2022-03-02 11:12:24
dokument Uchwała Nr 149/198/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie na rok 2022 2022-03-02 11:11:29
dokument Uchwała Nr 149/197/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej-przedłużenie ul. Kwiatowej w m. Bielsko" 2022-03-02 11:07:05
dokument Uchwała Nr 147/196/2021 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2022 2022-01-21 14:20:55
dokument Uchwała Nr 146/195/2022 z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 2022-01-21 14:19:24
dokument Uchwała Nr 146/194/2022 z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 2022-01-21 14:18:34