Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr nr XXXVI/211/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020.920 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 60.282.700,18 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58.443.313,78 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.839.386,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.257.597,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 61.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 805.174,72 złotych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 62.960.775,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 55.838.772,21 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 7.122.003,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.257.597,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 61.470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 593.893,07 zł.

§ 3. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 300.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

2.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

      1. w kwocie 160.861,25 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852 - Pomoc Społeczna, Rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w kwocie 160.861,25 zł.

      2. w kwocie 5.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 851- Ochrona zdrowia, Rozdziale 85195- Pozostała działalność w kwocie 5.000,00 złotych.

      3. w kwocie 30.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 30.000,00 złotych.”

§ 4. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.doc.pdf (PDF, 226.59Kb) 2021-12-28 09:28:57 18 razy
2 Uchwała XXXVI-211-2021.pdf (, 733.43Kb) 2021-12-28 09:12:52 0 razy
3 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 70.49Kb) 2021-12-28 09:12:52 13 razy
4 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 158.26Kb) 2021-12-28 09:12:52 19 razy
5 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.81Kb) 2021-12-28 09:12:52 15 razy
6 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 28.38Kb) 2021-12-28 09:10:58 15 razy
7 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.05Kb) 2021-12-28 09:10:58 15 razy
8 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.47Kb) 2021-12-28 09:10:58 19 razy
9 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.91Kb) 2021-12-28 09:10:58 19 razy
10 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2021-12-28 09:10:58 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 28-12-2021 09:10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 21-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 28-12-2021 09:28:57