Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Międzychodzie - ogłoszenie wyniku

OR. 272.4.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWE USŁUGI SPRZĄTANIA
I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH STAROSTWA POWIATOWEGO W MIĘDZYCHODZIE

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie z siedzibą: 64-400 Międzychód,
ul. 17 stycznia 143
REGON: 210467066; NIP: 595 13 95 213
Telefon: (095) 748 87 00 Fax: (95 )748 2430

Mail: starostwo@powiat-miedzychodzki.pl

Na podstawie Zarządzenia Starosty Międzychodzkiego Nr OR.120.10.2021 z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto, Starostwo Powiatowe w Międzychodzie zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Międzychodzie przy ul. 17 Stycznia 143 w Międzychodzie.

1. Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

b) Wytyczne do usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Międzychodzie określa załącznik nr 1 do zapytania.

c) Szczegółowy zakres prac i ich częstotliwość określa załącznik nr 2 do zapytania.

d) Wykaz powierzchni objętych przedmiotem zamówienia stanowi zał. nr 3 do zapytania.

e) wykonawca całości prac objętych przedmiotem zamówienia wykonywać będzie przy użyciu własnych środków i sprzętu,

f) wykonawca stosować będzie środki czystości o bezspornie dobrej jakości, posiadające atest PZH, właściwe do zainstalowanych pojemników oraz dozowników. Wskazane środki czystości winny być także odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom sprzątanych obiektów.

g) wszystkie prace powinny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu.

2. Warunki uczestnictwa w zamówieniu:

Zapytanie ofertowe kierowane jest do WYKONAWCÓW, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług sprzątania, posiadają doświadczenie , sprzęt oraz dysponują potencjałem kadrowym niezbędnym do wykonania ww. ZAMÓWIENIA .

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

4. Cena oferty

Ceny podane w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy podać cenę netto + podatek VAT = brutto w PLN w rozbiciu na jeden miesiąc wykonania usługi oraz cenę realizacji całego zamówienia (12 miesięcy) netto + podatek VAT= brutto w PLN.

5. Sposób złożenia oferty :

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione we wzorze druku oferty.

Oferent zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym dokonania wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

6. Kryterium wyboru oferty: 

Przyjętym kryterium wyboru oferty jest - cena - 100%.

Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 21 grudnia 2021r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie – sekretariat lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód z dopiskiem „OFERTA NA USŁUGI SPRZĄTANIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIĘDZYCHODZIE”

8. . DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela sekretarz powiatu -Małgorzata Dorota Kiełbasa pod numerem telefonu 95 748 8715 oraz adresem email: sekretarz@powiat-miedzychodzki.pl

 

9. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Wytyczne do usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

Załącznik nr 2 - Szczegółowy zakres prac i ich częstotliwość.

Załącznik nr 3 - Wykaz pomieszczeń wraz z powierzchniami.

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 
Międzychód, dnia 13.12.2021 r.

               

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o wyborze -sprzatanie.pdf (PDF, 133.45Kb) 2021-12-21 14:53:00 34 razy
2 zapytanie_ofertowe.pdf (PDF, 221.38Kb) 2021-12-13 14:31:41 45 razy
3 zał. nr 1.docx (DOCX, 14.80Kb) 2021-12-13 14:27:10 34 razy
4 zał. nr 2.docx (DOCX, 15.30Kb) 2021-12-13 14:27:10 33 razy
5 zał. nr 3.doc (DOC, 58.00Kb) 2021-12-13 14:27:10 40 razy
6 zał. nr 4.doc (DOC, 36.50Kb) 2021-12-13 14:27:10 40 razy
7 zał. nr 5.doc (DOC, 56.50Kb) 2021-12-13 14:27:10 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 13-12-2021 14:27:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dorota Kiełbasa 13-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Dorota Wicenty 21-12-2021 14:53:00