Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 139/185/2021 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020.920 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 60.018.503,62 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58.209.685,22 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.808.818,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.247.597,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 61.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 805.174,72 złotych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 62.696.578,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 55.680.075,65 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 7.016.503,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.247.597,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 61.470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 593.893,07 zł.

§ 3.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.284.273,85 zł,

  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 940.688,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Określone w § 9 ust. 1. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 300.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

2.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

      1. w kwocie 160.861,25 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852 - Pomoc Społeczna, Rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w kwocie 160.861,25 zł.

      2. w kwocie 5.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 851- Ochrona zdrowia, Rozdziale 85195- Pozostała działalność w kwocie 5.000,00 złotych.”

§ 6. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 148.84Kb) 2021-11-22 08:22:43 79 razy
2 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 63.29Kb) 2021-11-22 08:22:43 90 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 155.76Kb) 2021-11-22 08:22:43 87 razy
4 22_11_2021_08_22_43_Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.80Kb) 2021-11-22 08:22:43 91 razy
5 22_11_2021_08_22_12_Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 29.31Kb) 2021-11-22 08:22:12 80 razy
6 22_11_2021_08_22_12_Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.04Kb) 2021-11-22 08:22:12 91 razy
7 22_11_2021_08_22_12_Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.46Kb) 2021-11-22 08:22:12 81 razy
8 22_11_2021_08_22_12_Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.91Kb) 2021-11-22 08:22:12 91 razy
9 22_11_2021_08_22_12_Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2021-11-22 08:22:12 89 razy
10 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (, 16.87Kb) 2021-11-22 08:19:47 0 razy
11 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (, 29.77Kb) 2021-11-22 08:19:47 0 razy
12 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (, 11.04Kb) 2021-11-22 08:19:47 0 razy
13 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (, 11.46Kb) 2021-11-22 08:19:47 0 razy
14 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (, 10.91Kb) 2021-11-22 08:19:47 0 razy
15 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (, 10.90Kb) 2021-11-22 08:18:29 0 razy
16 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (, 21.44Kb) 2021-11-22 08:18:29 0 razy
17 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (, 15.90Kb) 2021-11-22 08:18:29 0 razy
18 Załącznik nr 7 - doch.oś.pdf (, 8.42Kb) 2021-11-22 08:18:29 0 razy
19 Załącznik nr 7 - wyd.oś.pdf (, 12.07Kb) 2021-11-22 08:18:29 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 22-11-2021 08:18:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 15-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 22-11-2021 08:22:43