Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi ścinania poboczy gruntowych dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego w 2021 r. + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł,
na : wykonanie ścinki poboczy gruntowych dróg powiatowych nr 1733P, 1734P i 1742P.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu , 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na wykonanie ścinki poboczy gruntowych dróg powiatowych: 1733P odc. Prusim - Kurnatowice, 1734P odc. Góra – Kurnatowice – Kwilcz i 1742P odc. Ryżyn - Lutom., w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty od następujących przedsiębiorców:

 1. Zakład Usługowo – Handlowy Wojciech Wojtkowiak

Bożacin, ul. Jagły 33, 63-700 Krotoszyn

oferowana cena netto: 47 047,68 zł

oferowana cena brutto: 57 868,65 zł

 1. Zakład Usługowo – Handlowy Damian Wojtkowiak

Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn

oferowana cena netto: 35 285,76 zł

oferowana cena brutto: 43 401,48 zł

 

Zamawiający wybrał ofertę firmy Zakład Usługowo – Handlowy Damian Wojtkowiak Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn.

 

Była to oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wymogi Zamawiającego.

 

Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

 

 

Międzychód, dnia 7 października 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.9.2021

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi ścinania poboczy gruntowych dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego w 2021 r.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ścinania i uzupełniania poboczy gruntowych dróg powiatowych nr:

 1. 1733P odc. Prusim – Kurnatowice
 2. 1734P odc. Góra – Kurnatowice – Kwilcz
 3. 1742P odc. Ryżyn - Lutom

Łączna powierzchnia ścinania poboczy gruntowych wyniesie: 29 404,8 m2

 

Okres wykonywania zamówienia: do dnia: 26 listopada 2021 r.

 

2. Formularz ofertowy oraz wzór umowy, dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również w internecie, na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytanie ofertowe do 130 tys. zł.

 

3. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem:

"Oferta – ścinka poboczy gruntowych 2021" należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 5 października 2021 r.  Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego i zaakceptowanego wzoru umowy.

 

4. Kryterium wyboru ofert jest cena: (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą: 30 dni. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1500,00 zł.

 

5. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski , Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. (95) 748 36 90, fax (95) 748 37 90,
 e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

6. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci :

 1. Posiadający wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia – oferenci muszą wykazać w formularzu oferty, że w okresie 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizowali min. 2 zamówienia polegające na mechanicznej ścince poboczy gruntowych dróg krajowych, wojewódzkich lub gminnych, gdzie zakres zadania obejmował nie mniej niż 20 000 m2.
 2. Posiadający odpowiedni potencjał techniczny – oferenci muszą wykazać w formularzu oferty, że dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności: min. 1 szt. frezarka / ścinarka samobieżną do mechanicznej ścinki poboczy gruntowych, min. 2 szt. samochody ciężarowe, samowyładowcze
 3. Dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oświadczą w formularzu oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przedstawienia dokumentów świadczących o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz ich wykluczenia w przypadku nieotrzymaniu wymaganych dokumentów.

 

 

 

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia zamówienia, świadczyli usługi na rzecz Starostwa Powiatowego w Międzychodzie i nie wywiązali się ze zleconych zadań.

 

 1. W przypadku uzyskania oferty korzystnej cenowo, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 

 

/-/ Waldemar Górczyński - Wicestarosta

Międzychód, dnia 23 września 2021 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [zał. nr 3c - zakres 1742P].pdf (PDF, 346.47Kb) 2021-09-23 11:40:15 47 razy
2 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [SWZ].doc (DOC, 78.50Kb) 2021-09-23 11:39:56 49 razy
3 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego].doc (DOC, 42.00Kb) 2021-09-23 11:39:56 53 razy
4 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [zał. nr 2 - wzór umowy].doc (DOC, 64.00Kb) 2021-09-23 11:39:56 58 razy
5 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [zał. nr 3a - zakres 1733P].pdf (PDF, 341.70Kb) 2021-09-23 11:39:56 50 razy
6 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [zał. nr 3b - zakres 1734P].pdf (PDF, 367.79Kb) 2021-09-23 11:39:56 41 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 23-09-2021 11:39:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 23-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 07-10-2021 14:02:33