Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr nr XXXI/178/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020.920 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 56.477.082,73 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.494.330,21 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.982.752,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.484.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 61.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 190.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 411.692,46 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 59.139.383,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 52.289.434,53 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 6.849.949,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.484.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 61.470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 190.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 975.582,13 zł.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.690.875,60 zł.

  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 940.688,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 41. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

2. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art.41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 399.977,96 zł. tj. w wysokości wpływów uzyskanych w roku 2020 - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust.3 ustawy

w kwocie 399.977,96 zł.

§ 5. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 15.90Kb) 2021-07-13 10:53:12 27 razy
2 Załącznik nr 7 - doch.oś.pdf (PDF, 10.58Kb) 2021-07-13 10:53:12 16 razy
3 Załącznik nr 7 - wyd.oś.pdf (PDF, 13.93Kb) 2021-07-13 10:53:12 21 razy
4 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.04Kb) 2021-07-13 10:52:43 15 razy
5 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.45Kb) 2021-07-13 10:52:43 18 razy
6 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.92Kb) 2021-07-13 10:52:43 17 razy
7 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2021-07-13 10:52:43 16 razy
8 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 21.96Kb) 2021-07-13 10:52:43 17 razy
9 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 214.29Kb) 2021-07-13 10:51:46 17 razy
10 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 58.14Kb) 2021-07-13 10:51:46 22 razy
11 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 152.56Kb) 2021-07-13 10:51:46 18 razy
12 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.18Kb) 2021-07-13 10:51:46 17 razy
13 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 27.91Kb) 2021-07-13 10:51:46 17 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 13-07-2021 10:51:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 01-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 13-07-2021 10:53:12