Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę zwierzyny drobnej w 2021 roku

Międzychód, dnia 09.07.2021r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę

zwierzyny drobnej w 2021 roku

 

Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód  zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zadania
pn. „Dostawa zwierzyny drobnej w celu wsiedlenia do środowiska na terenie Kół Łowieckich Powiatu Międzychodzkiego”.

 

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

  1. Dostawa 300 szt. bażanta (stosunek kogutów do kur 1 do 5).
  2. Dostawa 150 szt. kuropatwy.
  3. Transport zwierzyny drobnej przez Wykonawcę na koszt poszczególnych kół łowieckich w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie winno być zrealizowane w okresie letnim 2021 roku, najpóźniej do dnia 30 września 2021r.

 

3. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Zamawiający przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował jedno kryterium: cena o wadze 100%.

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Złożenie oferty w określonym przez Zamawiającego terminie.

2. Złożona oferta musi być sporządzona według informacji z  niniejszego zapytania.

3. Złożona oferta musi:

a) mieć termin związania ofertą nie krótszy niż 30 dni od daty upływu składania ofert.

b) załączony formularz ofertowy oraz  wzór umowy.

 

5. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty w zaklejonej kopercie z napisem -”Oferta- dostawa zwierzyny drobnej” należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie , ul. 17 Stycznia 143.

 

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do 21 lipca 2021 roku do godziny 11:00.

 

7.INNE POSTANOWIENIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania składania przez Wykonawców wyjaśnień odnośnie treści złożonej oferty.

2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu jest Marcin Halasz młodszy referent Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa : nr tel. 95 748 8720.

 e-mail: srodowisko@powiat-miedzychodzki.pl

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

4. Nie jest wymagana wpłata wadium. Nie będzie wymagane wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie, niezbędne do realizacji zamówienia.

6. Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nie mają zastosowania procedury określone w ustawie Prawo zamówień publicznych ( podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt. 1 w. wym. ustawy).

 

7. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań

publicznych jest Starosta Międzychodzki z siedzibą w Międzychodzie ul. 17 Stycznia 143,

tel. 95 748 87 11, adres email: starostwo@powiat-miedzychodzki.pl.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie jest Pani Agnieszka Krupa – Sokołowska mail inspektor@powiat-miedzychodzki.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000), w celu zawarcia oraz realizacji umowy i nie zostaną udostępnione innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r.;

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oferta.docx (DOCX, 17.61Kb) 2021-07-12 08:46:30 24 razy
2 projekt umowy.docx (DOCX, 23.15Kb) 2021-07-12 08:46:30 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 12-07-2021 08:46:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 12-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 12-07-2021 08:46:30