Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 145/193/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń na nową lokalizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Międzychodzie z dostosowaniem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii" 2022-01-21 13:54:59
dokument Uchwała Nr 145/192/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 2022-01-21 13:52:36
dokument Uchwała Nr 143/191/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2022 2021-12-30 14:20:55
dokument Uchwała Nr 142/190/2021 z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2021-12-30 14:19:47
dokument Uchwała Nr 141/189/2021 z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Międzychód do kategorii dróg gminnych 2021-12-30 14:18:16
dokument Uchwała Nr 141/188/2021 z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r." 2021-12-30 14:16:39
dokument Uchwała Nr 140/187/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych na Konkurs pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31.12.2022r." 2021-12-30 14:14:15
dokument Uchwała Nr 139/186/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2020 Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2021-12-30 14:12:10
dokument Uchwała Nr 139/185/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 2021-11-18 11:55:34
dokument Uchwała Nr 139/184/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2022" 2021-11-18 11:54:48
dokument Uchwała Nr 139/183/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji odbioru prac restauratorskich i konserwatorskich w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Kwilczu 2021-11-18 11:53:07
dokument Uchwała Nr 139/182/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na 2022 rok 2021-11-18 11:52:10
dokument Uchwała Nr 139/181/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2026 2021-11-18 11:51:15
dokument Uchwała Nr 138/180/2021 z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji odbioru prac restauratorskich i konserwatorskich w Kościele pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim 2021-11-18 11:45:21
dokument Uchwała Nr 138/179/2021 z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych na Konkurs pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2022 r." 2021-11-18 11:44:13
dokument Uchwała Nr 137/178/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na modernizację istniejącej kotłowni miałowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym w Międzychodzie 2021-11-18 11:41:49
dokument Uchwała Nr 137/177/2021 z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń i obiektów oświatowych 2021-11-18 11:40:24
dokument Uchwała Nr 137/176/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu w poddziałaniu 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020 2021-11-18 11:39:08
dokument Uchwała Nr 137/175/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu w poddziałaniu 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020 2021-11-18 11:38:06
dokument Uchwała Nr 137/174/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 2021-11-18 11:37:11
dokument Uchwała Nr 136/173/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych do reprezentowania organu prowadzącego podczas czynności kontrolnych 2021-11-18 11:33:22
dokument Uchwała Nr 135/172/2021 z dnia14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2022r." 2021-11-18 11:31:18
dokument Uchwała Nr 135/171/2021 z dnia14 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 2021-11-18 11:29:11
dokument Uchwała Nr 135/170/2021 z dnia14 października 2021 r. w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym, mającym siedzibę i działającym na terenie powiatu międzychodzkiego, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych" 2021-11-18 11:28:03
dokument Uchwała Nr 133/169/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie gruntu położonego w Łężeczkach 2021-10-07 13:40:57
dokument Uchwała Nr 133/168/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym mającym siedzibę i działającym na terenie powiatu międzychodzkiego, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 2021-10-07 13:40:04
dokument Uchwała Nr 131/167/2021 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne do Zarządu Powiatu 2021-10-04 12:06:35
dokument Uchwała Nr 131/166/2021 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok 2021-10-04 12:05:05
dokument Uchwała Nr 130/165/2021 z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 2021-10-04 12:03:51
dokument Uchwała Nr 129/164/2021 z dnia 09 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie gruntu położonego w Piłce 2021-10-04 12:02:08
dokument Uchwała Nr 128/163/2021 z dnia 01 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 2021-10-04 12:00:08
dokument Uchwała Nr 128/162/2021 z dnia 01 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 13 w Międzychodzie 2021-10-04 11:58:28
dokument Uchwała Nr 127/161/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 2021-10-04 11:54:08
dokument Uchwała Nr 127/160/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii fragmentu drogi gminnej nr G 238649 P (dz. nr ewid. 80/10) 2021-10-04 11:52:57
dokument Uchwała Nr 127/159/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania zestawów mebli przeznaczonych na wyposażenie pomieszczeń biurowych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 2021-10-04 11:51:08
dokument Uchwała Nr 126/158/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 2021-10-04 11:49:12
dokument Uchwała Nr 126/157/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r. 2021-10-04 11:47:19
dokument Uchwała Nr 125/156/2021 z dnia 05 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych 2021-10-04 11:44:47
dokument Uchwała Nr 125/155/2021 z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań 2021-10-04 11:42:10
dokument Uchwała Nr 124/154/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wynajem lokalu w budynku przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie 2021-10-04 11:39:39
dokument Uchwała Nr 123/153/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-10-04 11:36:18
dokument Uchwała Nr 123/152/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi SPZOZ w Międzychodzie przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. "Adaptacja pomieszczeń na nową lokalizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Międzychodzie z dostosowaniem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii" 2021-10-04 11:35:01
dokument Uchwała Nr 121/151/2021 z dnia 08 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat Międzychodzki do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2021-10-04 11:30:09
dokument Uchwała Nr 119/150/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 2021-06-22 14:00:55
dokument Uchwała Nr 118/149/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2750 P na odcinku od km 0+000 do km 0+074 o dł. 74 m 2021-06-22 13:59:44
dokument Uchwała Nr 118/148/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2716 P na odcinku od km 0+000 do km 1+951 o dł. 1,951 km 2021-06-22 13:58:52
dokument Uchwała Nr 118/147/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2743 P na odcinku od km 0+000 do km 0+296 o dł. 296 m 2021-06-22 13:57:51
dokument Uchwała Nr 117/146/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 2021-06-22 13:56:39
dokument Uchwała Nr 117/145/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 2021-06-22 13:55:39
dokument Uchwała Nr 117/144/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Międzychodzkiego raportu o stanie powiatu 2021-06-22 13:45:26
dokument Uchwała Nr 114/143/2021 z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 2021-06-22 13:43:45
dokument Uchwała Nr 111/142/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie oraz powołania komisji konkursowej 2021-05-05 11:35:21
dokument Uchwała Nr 109/140/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok 2021-05-05 11:33:48
dokument Uchwała Nr 108/140/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1363 F na odcinku Gościm-Rąpin o dł. 0,462 km (0+000 ? 0+461,53) 2021-05-05 11:31:52
dokument Uchwała Nr 108/139/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1361 F na odcinku Przynotecko ? Głęboczek o dł. 4,935 km 2021-05-05 11:30:24
dokument Uchwała Nr 105/138/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie odwołania ze stanowiska kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 2021-05-05 11:28:52
dokument Uchwała Nr 104/137/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2021-05-05 11:26:43
dokument Uchwała Nr 104/136/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Międzychodzkiego jako partnera do realizacji projektu pn. "Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego skierowanego do dzieci i młodzieży, na terenie powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego" 2021-05-05 11:25:06
dokument Uchwała Nr 101/135/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulicy Ratajczaka z ulicą Przemysłową w m. Bielsko, gmina Międzychód? 2021-03-29 15:19:01
dokument Uchwała Nr 101/134/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie UTW w Sierakowie na rok 2021 2021-03-29 15:18:01
dokument Uchwała Nr 101/133/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie UTW w Międzychodzie na rok 2021 2021-03-29 15:17:06
dokument Uchwała Nr 99/132/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2021 2021-03-29 15:16:07
dokument Uchwała Nr 99/131/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2021? 2021-03-29 15:15:00
dokument Uchwała Nr 99/130/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 2021-03-29 15:14:01
dokument Uchwała Nr 98/129/2021 z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 2021-03-29 15:12:58