Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w roku 2021. + ogłoszenie o wyniku

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na: dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w 2021.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na dostawy soli drogowej, niezbrylającej o granulacji do 6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych,
w ilości 200 Mg, z transportem do miejsc składowania zlokalizowanych w miejscowościach Międzychód oraz Chrzypsko Wielkie, w wyznaczonym terminie wpłynęły3 oferty:

 

  1. K+S Polska sp. z o. o.

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań

Oferowana cena netto za 1 Mg soli: 225,00 zł

 

  1. Kopalnia Soli „KŁODAWA” Spółka Akcyjna

Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa

Oferowana cena netto za 1 Mg soli: 246,00 zł

 

  1. DS Sp. z o. o.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91, 59-300 Lublin

Oferowana cena netto za 1 Mg soli: 223,00 zł

 

Zamawiający wybrał ofertę firmy: DS Sp. z o. o.

Była to oferta kompletna, spełniająca wymogi i najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

 

Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

           

 

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

 

 

Międzychód, dnia 17 listopada 2020 r.

___________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.20.2020

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w roku 2021.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dostaw soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w roku 2021. W zakres zamówienia wchodzi: dostawa soli kamiennej niezbrylającej gat. „DR” o granulacji do 6 mm, do zimowego utrzymania dróg, w ilości 200 Mg z transportem do miejsc składowania położonych w miejscowościach Międzychód oraz Chrzypsko Wielkie, wraz z uwzględnieniem w cenie kosztów transportu, załadunku i wyładunku.

 

W przypadku wystąpienia szczególnie korzystnych warunków atmosferycznych w sezonie zimowym 2020 – 2021 (brak zapotrzebowania na usługi likwidacji śliskości zimowej), Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia (złożenia zamówień na ilość mniejszą niż 200 Mg).

 

Tryb udzielenia zamówienia:

zapytanie ofertowe –nieobowiązkowe (poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych)

 

Kod CPV: 14.41.00.00–8: sól kamienna.

 

Terminy realizacji zamówienia:

od 1.01.2021 r.  do 31.12.2021 r.

 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna w Wydziale Komunikacji i Dróg w
Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. SIWZ zamieszczono również w internecie, na stronie BIP starostwa: www.powiat.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce : „zapytanie ofertowe do 30 tys. euro”

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego.

 

4. Nie przewiduje się konieczności wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

5. Oferty z napisem - „Oferta  – dostawy soli w roku 2021 ” należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 16 listopada 2020 r.

 

6. Kryterium wyboru ofert jest cena : (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą : 30 dni.

 

7. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest p. Mariusz Osowski , Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. 95 748 36 90, fax 95 748 37 90, ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00. Dopuszczalne jest przekazywanie informacji pisemnie , drogą listowną i faksem.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunkiem ubiegania się o udzielenia zamówienia jest:

  • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadanie wiedzy i doświadczenia umożliwiającej realizację zamówienia
  • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
  • posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

 

 

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński

 

 

 

 

Międzychód, dnia 30 października 2021 r.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 DOSTAWA SOLI [SIWZ].doc (DOC, 67.50Kb) 2020-10-30 21:56:15 48 razy
2 DOSTAWA SOLI [FORMULARZ OFERTOWY].doc (DOC, 48.00Kb) 2020-10-30 21:56:15 42 razy
3 DOSTAWA SOLI [WZÓR UMOWY ].doc (DOC, 40.50Kb) 2020-10-30 21:56:15 44 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 30-10-2020 21:56:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 30-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 17-11-2020 13:41:39